سافار، روانشناس بزرگ ایتالیایی، الفبای زندگی را این چنین بیان می کند:

«A»

پذیرا باشید : Accept

دیگران را همان گونه که هستند بپذیرید؛ حتی اگر برایتان مشکل باشد که عقاید، رفتارها و نظرات آن ها را درک کنید.

«B»

خودتان را جدا سازید : Break away

خود را از تمام چیزهایی که مانع رسیدن شما به اهدافتان می شود، جدا سازید.

«C»

خلق کنید : Creat

خانواده ای از دوستان و آشنایانتان تشکیل دهید و با آن ها امیدها، آرزوها ناراحتی ها و شادی هایتان را شریک شوید.

الفبای زندگی
«D»

تصمیم بگیرید : Decide

تصمیم بگیرید در زندگی موفق باشید؛ در آن صورت شادی راهش را به طرف شما پیدا می کند و اتفاقات خوشایند و دلپذیری برای شما رخ خواهد داد.

«E»

کاوشگر باشید : Explore

جستجو و آزمایش کنید. دنیا چیزهای زیادی برای ارائه کردن دارد و شما هم قادرید
چیزهای زیادی را ارائه دهید. هر زمان که کار جدیدی را آزمایش می کنید، خودتان را
بیشتر می شناسید.

«F»

ببخشید : Forgive

ببخشید و فراموش کنید. کینه فقط بارتان را سنگین تر می کند و الهام بخش ناخوشایندی است. از بالا به موضوع نگاه کنید و به خاطر داشته باشید که هر کسی امکان دارد اشتباه کند.

«G»

رشد کنید : Grow

عادات و احساسات نادرست خود را ترک کنید، تا نتوانند مانع و سد راه شما برای رسیدن به اهدافتان شوند.

«H»

امیدوار باشید : Hope

به بهترین چیزها امید داشته باشید و هرگز فراموش نکنید که هر چیزی امکان پذیر
است، البته اگر در کارهایتان پشتکار داشته باشید و از خدا کمک بخواهید.

«i»

نادیده بگیرید : Ignore

امواج منفی را نادیده بگیرید. روی اهدافتان تمرکز کنید و موفقیت های گذشته را به خاطر
بسپارید. پیروزی های گذشته، نشانه و رابطی برای موفقیت های آینده خواهد بود.

«J»

سفر کنید : Journey

به جاهای جدید سر بزنید و با فکر روشن، امکانات جدید را آزمایش کنید.
سعی کنید هر روز چیزهای جدیدی را بیاموزید؛ بدین صورت رشد خواهید کرد
و احساس زنده بودن می کنید.

«K»

بدانید : Know

بدانید که هر مساله ای هر چقدر هم که سخت و دشوار باشد، در نهایت حل خواهد شد.
همان طور که گرمای مطبوع و دلپذیر بهار، پس از سرمای طاقت فرسای زمستان می آید.

«L»

دوست بدارید : Love

اجازه دهید که عشق به جای نفرت، قلبتان را پر کند. زمانی که نفرت در قلب شما
ساکن است، هیچ فضای خالی برای عشق وجود ندارد؛ اما موقعی که عشق در
قلبتان ساکن است، تمام خوشبختی و شادی در وجودتان قرار دارد.

«M»

مدیر باشید : Manage

بر زمان مدیریت داشته باشید، تا استرس و نگرانی کمتری شما را رنج دهد.
استفاده درست از زمان، باعث می شود که روی موضوعات مهم، بهتر تمرکز کنید.

«N»

توجه کنید : Notice

هرگز افراد فقیر، ناامید، رنج کشیده و ضعیف را نادیده نگیرید و هر نوع کمکی را که قادرید به این افراد ارائه دهید، از آنان دریغ نکنید.

«O»

باز کنید : Open

چشم هایتان را باز کنید و به تمام زیبایی هایی که در اطرافتان وجود دارد نگاه کنید؛
حتی در سخت ترین و بدترین شرایط، چیزهای زیادی برای سپاس گزاری وجود دارد.

«P»

بازی و تفریح کنید : Play

فراموش نکنید که در زندگیتان تفریح و سرگرمی داشته باشید.
بدانید که موفقیت بدون شادی و لذت های مشروع، مفهومی ندارد.

«Q»

سوال کنید : Question

چیزهایی را که نمی دانید بپرسید؛ زیرا که شما برای یاد گرفتن به این کره خاکی آمده اید.

«R»

آرامش داشته باشید : Relax

اجازه ندهید که نگرانی و استرس بر زندگی شما حاکم شود و به یاد داشته باشید
که همه چیز در نهایت درست خواهد شد.

«S»

سهیم شوید : Share

استعدادها، مهارت ها، دانش و توانایی هایتان را با دیگران تقسیم کنید؛
زیرا هزاران برابر آن، به سمت خودتان برمی گردد.

«T»

تلاش کنید : Try

حتی زمانی که رویاهایتان غیر ممکن به نظر می رسند، تلاشتان را بکنید.
با تلاش و مشارکت در انجام کارها ماهر و خبره می شوید.

«U»

استفاده کنید : Use

از استعدادها و توانایی هایتان به عنوان بهترین هدیه، استفاده کنید.
استعدادهایی که تلف شوند، ارزشی ندارند.
استفاده صحیح از استعدادها وتوانایی هایتان، برای شما پاداش های غیرمنتظره ای به دنبال دارد.

«V»

احترام بگذارید : Value

برای دوستان و اقوامی که شما را حمایت و تشویق کرده اند، ارزش قائل شوید
و هر کاری که از دستتان بر می آید برای آن ها انجام دهید.

«W»

خواستن : Want

خواسته های خود را به کائنات بیان نمایید و منتظر وقوع آن ها در زمان مناسب باشید.

«X»

اشعه ایکس : X-Ray

با دقت و شبیه ایکس، به قلب های انسان های اطراف خود بنگرید؛
در نتیجه شما زیبایی و خوبی را در قلب آن ها خواهید دید.

«Y»

اجازه دهید : Yield

اجازه دهید که صداقت و درستکاری وارد زندگیتان شود.
اگر شما در راه درستی حرکت کنید، در انتها خوشبختی را خواهید یافت.

«Z»

تمرکز کنید : Zoom

زمانی که خاطرات تلخ، ذهنتان را پر کرده است، به جاهای شاد

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب