در این مقاله از اکسیر قصد داریم ابعاد سلامت روان را برای شما عزیزان شرح دهیم؛ با ما همراه باشید…

ابعاد سلامت روان

  1. خودپذیری
  2. روابط مثبت با دیگران
  3. خودمختاری
  4. تسلط بر محیط
  5. مقصود در زندگی

کسانی که سطح بالایی از این پنج ویژگی را دارند:

  × از نگرش مثبت به خود برخوردارند، جنبه های متعدد خود را می پذیرند؛ از جمله ویژگی های خوب و بد آن را و در مورد گذشته، احساس خوبی دارند.

ابعاد سلامت روان
  × روابط گرم، رضایت بخش و مطمئنی با دیگران دارند، به رفاه دیگران اهمیت می دهند، از همدلی عمیق، محبت و صمیمیت برخوردار هستند، و مصالحه در روابط انسانی را درک می کنند.

  × خودمختار و مستقل هستند، در برابر فشارهای اجتماعی برای فکر کردن و عمل کردن، به شیوه خاص مقاومت می کنند و رفتارشان را از درون تنظیم می کنند و با معیارهای شخصی، خودشان را ارزیابی می کنند.

  × در رابطه با اداره کردن محیط، احساس تسلط و شایستگی می کنند؛ مجموعه پیچیده ای از فعالیت های بیرونی را کنترل می کنند؛ از فرصت های موجود در محیط، استفاده موثر می کنند؛ می توانند موقعیت هایی را انتخاب کنند یا به وجود آورند که با نیازها و یا ارزش های شخصی، مناسب باشد.

  × در زندگی هدف دارند؛ احساس می کنند زندگی حال و گذشته معنی دارد، برای زندگی کردن برنامه و هدف هایی دارند.

  × احساس می کنند جریان رشد ادامه دارد، خود را رشد کننده و گسترش یابنده می بینند، به روی تجربیات جدید گشوده هستند، به صورتی تغییر می کنند که بیانگر خودآگاهی و اثر بخشی بیشتر است.

 

منبع : کتاب انگیزش و هیجان/ نوشته : مارشال ریو

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب