آموزش والدین یا فرزندپروری

فرزندپروری یکی از مهمترین وظایف والدین در طول رشد فرزندانشان است. اینکه فرزندی تا چه حد موفق، ناموفق، سالم یا ناسالم باشد به شیوه فرزندپروری والدین و آموزش والدین در این زمینه مربوط می شود.

آموزش والدین

طی فرایند رشد پدرها و مادرها سبک های فرزندپروری متفاوتی را برای تربیت برمی گزینند. آنها معمولا آنچه که از والدین خود و اطرافیان آموخته اند را به کار می گیرند.


مقاله مرتبط: چگونه کودکمان را تربیت نماییم؟


برخی شیوه های سخت گیرانه ای را انتخاب می کنند که در آن توقعات نابجا و انتظاراتی بیش از حد توان کودک دارند و در صورتی که انتظارات آنها برآورده نشود فرزند خود را با پیامدهای سنگین روبرو می کنند. از طرفی، والدینی وجود دارند که مشغول دغدغه های خود هستند و خانواده آنها معمولا نامنظم بدون قانون و انظباط است. بعضی دیگر از والدین با اینکه نیازهای اولیه فرزند خود را برآورده می کنند اما عموما از زندگی فرزندشان گسسته هستند. همچنین والدینی هم سبک حمایت بیش از حد را انتخاب می کنند که در آن تمام کارهای مربوط به کودک را خود انجام می دهند و فرزند وابسته ای را پرورش می دهند که از عهده مسئولیت کارهای خود برنمی آید.


مقاله مرتبط: چگونه کودکی مستقل تربیت کنیم؟

مقاله مرتبط: اهمیت رابطه والدین با کودک


والدینی که سبک فرزندپروری اشتباهی را برمی گزینند، نهایتا کودکی سرکوب شده با اعتماد به نفس پایین، پرخاشگر، ضد اجتماعی، منزوی، ناامید، معتاد، وابسته و … پرورش خواند داد. تجربه نشان داده است تربیت سالم بدون صرف هزینه ممکن نیست. نمی توان بدون صرف وقت و دانش خواهان فرزندی موفق در زمینه های تحصیلی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و … بود.

با توجه به اهمیت موضوع فرزندپروری و نتایج آن در طول عمر فرد آموزش والدین یکی از مهمترین حیطه های روانشناسی است که می بایست والدین گرامی بسیار به آن توجه داشته باشند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب