برخورد مناسب با موضع گیری دیگران

2019-06-02T11:06:33+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی|

پاسخ مناسب و استراتژیک به این نوع تاکتیک‌ها، مستلزم تشخیص به موقع تاکتیک است. اگر به موقع، متوجه به کار گرفتن این تاکتیک از سوی طرف مقابل نشویم، فرصتی برای عکس‌العمل مناسب باقی نخواهد ماند. انتخاب روش مناسب برای برخورد با موضع‌گیری‌های سرسختانه، به شناخت شما از طرف مقابل و نیز شرایط عمومی مذاکره بستگی دارد. [...]