چگونگی خروج از منطقه امن

2019-06-02T11:06:32+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی|

"از منطقه امن خود خارج شوید. شما تنها زمانی می توانید رشد کنید که از انجام کار جدید احساس ناراحتی کنید. " -براون تریسی "یک کشتی در بندر امن است، اما این چیزی نیست که کشتی ها به خاطر آن ساخته شده اند." -جان آگوستوس شید مردم اغلب درگیر مطالعه و بحث کردن در مورد تغییرات [...]