نوشتن خاطرات روزانه و مزایای آن

۱۳۹۸/۷/۱۵ ۱۹:۱۰:۱۳By |روان‌شناسی فردی|

امروزه با پیشرفت های تکنولوژی، نوشتن خاطرات روزانه ممکن است یک عمل منسوخ و کهنه به نظر رسد. اما، در واقع نوشتن خاطرات می تواند منافع زیادی را برای سلامتی [...]