سختگیری بر خود آسان است!

۱۳۹۸/۷/۲۰ ۱۷:۰۰:۴۶By |روان‌شناسی فردی|

در طول 20 سال گذشته از زندگی من یک جنبه فراگیر در شخصیت من بوده که هم مرا به پیش می برد و هم آرزو دارم از شرش خلاص شوم [...]