شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

درمان و ترک قمار بازی

2020-05-19T15:53:42+04:30By |روانشناسی سلامت|

درمان و ترک قمار بازی انواع مختلفی از اعتیاد وجود دارد؛ در برخی مواد درگیر هستند و در برخی نه مانند قمار . اعتیاد به عنوان یک الگوی رفتاری ماندگار، تعریف شده و با این نشانه ها مشخص می شود: تمایل یا نیاز به ادامه فعالیت که خارج از كنترل فرد است. تمایل به افزایش فراوانی [...]

کاهش دوپامین علت قدرت ریسک پذیری پایین افراد پیر

2019-12-04T16:44:09+03:30By |روان‌شناسی پیری, روانشناسی شناختی|

افراد مسن تر قدرت ریسک پایین تری دارند در تحقیقی که در مجله Current Biology منتشر شده، نشان داده شده است که افراد مسن تر در قمار کردن کمتر احتمال دارد برای جمع آوری امتیاز در یک بازی موبایلی خطر کنند. ولی انتخاب های آن ها برای از دست دادن امتیاز هیچ فرقی با افراد جوان [...]