واژه هایی که شما را غیرقابل اعتماد نشان می دهد

۱۳۹۹/۹/۲ ۶:۲۷:۳۷By |روان‌شناسی اجتماعی|

واژه هایی که شما را غیرقابل اعتماد نشان می دهد ارتباطات هر روز غیر رسمی تر می شود. ده سال پیش ما احساس راحتی نمی کردیم اگر در ایمیل هایی [...]