جلوگیری مقایسه خود با دیگران

۱۳۹۹/۶/۳۰ ۷:۵۲:۲۸By |مثبت‌اندیشی|

"مقایسه مرگ شادی است." -مارک تواین "هنگامی که شما راضی و خشنود هستید که خودتان باشید و مقایسه یا رقابت نکنید، همه به شما احترام خواهند گذاشت." -لائو تسو یکی [...]