چهره خوانی، شخصیت شناسی از روی چهره

2020-06-27T15:31:15+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی, روانشناسی شخصیت, شخصیت شناسی|

شخصیت شناسی از روی چهره وقتی كه صحبت از چهره خوانی می شود، سنت های مختلفی در این رابطه وجود دارند. هنر چهره شناسی در زمان كنفوسیوس موسس فرهنگ مذهبی چین، تكمیل شده است. به گفته كنفوسیوس یك كودك نمی تواند چهره خود را تغییر دهد، اما فرد بالغ خود مسئول ظاهر خویش است. هنر چینی [...]