اصول مذاکره و صحبت با همسر

2020-01-20T23:15:11+03:30By |روان‌شناسی خانواده|

  اصول مذاکره و صحبت با همسر هرگاه شما در مورد نحوه ی تربیت کودکانتان، یا این که تعطیلات را کجا بروید، چگونه کارهای منزل را تقسیم کنید، یا پولتان را خرج کنید، بحث می کنید، در واقع مذاکره می کنید. افراد اغلب بیشتر از آن که با مدیران خود مذاکره کنند، با همسرانشان مذاکره می [...]