اسکیزوفرنی چیست؟

۱۳۹۹/۶/۶ ۱۱:۰۲:۴۷By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

اسکیزوفرنی چیست؟   اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی یا روان گسیختگی یک بیماری روانی حاد است که باعث تغییر در ادراک، افکار و رفتار بیمار می شود. اسکیزوفرنی یک بیماری پیچیده است [...]