شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

تعمیم شکست در زندگی و بیش تعمیمی

2019-10-09T17:12:12+03:30By |روان‌شناسی فردی|

تمایل افراد از بیش تعمیمی پس از شکست از نبود فرق گذاری منتج می شود. بیش تعمیمی اشاره دارد به اثرگذاری نتایج منفی بر دیگر احساس های بی کفایتی فردی در قلمروهائی که به نتیجه منفی اولیه ارتباطی ندارد. منظور این است که وقتی فردی پیامدی منفی را در محل کار خود تجربه می کند، این [...]

هنر درست زمین خوردن

2019-06-02T14:17:50+04:30By |موفقیت|

اینكه از زمین و زمین خوردن بترسیم و گمان كنیم موفقیت فقط با آسمانی بودن و در آسمان معلق شدن میسر می شود، گمانی است سخت باطل كه می تواند به قیمت شكستن تمام استخوان و اسكلت و تارو پود زندگی ما تمام شود. هر حركتی كه در زندگی انجام می دهیم باید قبل از آن [...]

آیا فرزند شما تحمل شکست ندارد؟

2019-12-18T20:34:39+03:30By |روان‌شناسی کودک|

تحمل شکست فرزندم تحمل شکست را ندارد. وقتی فرزندم در یک بازی می بازد، همه از آن مطلع می شوند. چه در بازی های قهرمانی و چه در بازی های «دوستانه»، اگر ببازد، کنترل خود را از دست می دهد، بی نهایت ناراحت می شود، همه را متهم به تقلب می کند و انواع دلایل «بی [...]