شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

مراقبت های بهداشتی ویژه سندرم داون

2019-10-12T16:30:41+03:30By |اختلالات بالینی کودکان|

مراقبت های بهداشتی سندرم داون چیست؟ رعایت مراقبت های بهداشتی سندرم داون برای والدین و معلمانی که با سندرون داون برخورد دارند بسیار مهم است. افراد با سندرم دان علاوه بر مراقبت‌های بهداشتی معمول همگانی باید تحت معاینات و توجهات خاص و مراقبت های بهداشتی مخصوص سندرم داون قرار گیرند. نکاتی که در این راهنما فراهم [...]

کم‌توانی ذهنی چند نوع است؟

2020-06-30T14:23:56+04:30By |اختلالات بالینی کودکان|

کم‌توانی ذهنی در کودکان کم‌توانی ذهنی از طریق سنجش هوش به وسیله تست‌های مختلف توسط روانشناس متخصص کودک قابل تشخیص است. با توجه به بهره هوشی مختلف در کودکان دارای کم‌توانی ذهنی، آنها را برای تشخیص بهتر و درمان موثرتر در دسته‌های مختلفی قرار می‌دهند. دسته‌بندی کم‌توانی ذهنی کودکان کودکان مبتلا به کم‌توانی ذهنی با توجه [...]

واکنش های رایج به عقب ماندگی کودکان

2019-10-13T13:04:32+03:30By |اختلالات بالینی کودکان, روان‌شناسی کودک|

عقب ماندگی کودکان عقب ماندگی کودکان با انجام تست های هوش و مشاهده رفتارهای وی قابل تشخیص است ولی بسیاری از والدین تا قبل از مراجعه به پزشك اطلاعی از عقب ماندگی كودك خود ندارند و همه رفتارها و واکنش‌ها را به عللی غیر از عقب ماندگی کودکان نسبت می‌دهند ولی بعد از مراجعه به پزشك [...]