شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

اختلال شخصیت سادیستی, علائم و درمان

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۱۰:۲۸:۴۳By |شخصیت شناسی|

  اختلال شخصیت سادیستی نوعی اختلال شخصیت است كه در آن فرد مبتلا رفتار آزارگرانه، ‌بی رحمی،‌ پرخاشگری، ‌دستكاری كردن و تحقیر كردن را به دیگران تحمیل می كند. خشونت و دشنام از نشانه های رفتار ضد اجتماعی اختلال شخصیت سادیستی است. این افراد فاقد همدلی و نگرانی برای دیگران هستند و از صدمه زدن و [...]

رابطه جنسی خشن و دلیل تمایل افراد به آن

۱۳۹۸/۷/۲۷ ۱۵:۵۷:۰۹By |آموزش زناشویی|

در هر دو جنس مرد و زن تمایل به رابطه جنسی خشن میتواند وجود داشته باشد؛ به طور کلی تمایل و لذت از خشونت در رابطه جنسی به شرط لذت برای فاعل نشانه سادیسم جنسی، و برای مفعول به شرط لذت نشانه مازوخیسم جنسی است... تعریف دقیق تر رابطه جنسی خشن آن رابطه جنسی که در [...]