Category filter:Allاخبار اکسیراختلالات بالینی بزرگ‌سالاختلالات بالینی کودکاناختلالات بالینی نوجواناناعتیادتست های تشخیصیتست های خود شناسیتست های شخصیتتست های عشق و رابطهتست های متفاوتتغذیه و سلامت روانخلاقیت و هوشداروهای روانپزشکیدرمان های روانشناسیدسته‌بندی نشدهدیگر تست‌ های روان‌شناسیروان‌شناسی اجتماعیروان‌شناسی پیریروانشناسی تربیتیروانشناسی جنسیروان‌شناسی خانوادهروانشناسی خوابروانشناسی سلامتروانشناسی شناختیروان‌شناسی فردیروان‌شناسی کودکروانشناسی محیطیروان‌شناسی نوجوانروانشناسی و گرایش هاروانشناسی ورزشروانکاویزبان بدنشخصیت شناسیعشق، جوانان و ازدواجفرزندپروریکارگاه های روانشناسیگالری عکسگفتاردرمانی کودکانمثبت‌اندیشیمدیریت منابع انسانیمراکز روانشناسی تهرانمشاوره خانواده و بزرگ‌سالمشاوره و روان‌شناسی کودکمشاوره و روان‌شناسی نوجوانموفقیتنقد روانشناسی فیلم سینمایینمونه موفق دکتر فلسفینمونه موفق فرناز رضایینمونه موفق نفیسه مطلقنمونه های موفق اکسیرویدئوهای اکسیر
No more posts

مقالات اکسیر

16222.jpg

زمان مطالعه مطلب : ۱۳ دقیقه

با زبان بدن ذهن هم دیگر را بخوانیم

شگفت انگيز است اگر بدانیم که چگونه می توان با زبان بدن ذهن هم دیگر را بخوانیم . در طی ميليون ها سال زندگی بشر جنبه های غير کلامی ارتباطات او فقط از دهه ۱۹۶۰ ميلادی به طور جدی مورد مطالعه قرار گرفته و عامه مردم از وجود آنها زمانی آگاه شدند که جوليوس فَست کتابی درباره زبان بدن منتشر کرد. اين کتاب خلاصه ای از کارهايی بود که دانشمندان رفتارگرا تا آن زمان درباره ارتباط های غير کلامی انجام داده بودند، و حتی امروزه بيشتر افراد از وجود زبان بدن و اهميت آن در زندگی خود بی خبرند.

چارلی چاپلين و بسياری از بازيگران ديگر فيلم های صامت پيشتازان مهارت های ارتباط غير کلامی بودند، اين مهارت ها تنها وسيله ارتباط بر روی صحنه بود. هر بازيگر بر اساس توانايی استفاده موثر از زبان بدن و اطوارها به بازيگر خوب يا بد تقسيم می شد. زمانی که فيلم های ناطق متداول شد و در نتيجه جنبه های غير کلامی رفتار اهميت خود را از دست داد بسياری از بازيگران فيلم های صامت به فراموشی سپرده شدند و کسانی که مهارت های کلامی خوبی داشتند پا به عرصه ظهور نهادند.

مجموعه ای از حالت ها در زبان بدن

یکی از جدی ترين اشتباهاتی که ممكن است يک فرد کم تجربه مرتكب شود تفسير يک حالت به طور مجزا و جدای از حالت ها و شرايط ديگر باشد . به عنوان مثال خاراندن سر ممكن است دلايل مختلفی از قبيل شوره سر، کک، عرق، ترديد، فراموشی و يا دروغ گويی داشته باشد، و اين بستگی دارد که اين عمل همراه با چه رفتارهای ديگری در همان زمان اتفاق بيافتد، بنابراين ما بايد هميشه مجموعه ای از حالات و رفتار را در کنار هم در نظر بگيريم.

زبان بدن نيز همچون هر زبان ديگری از واژگان، جملات و علايم نوشتاری تشكيل شده است، تنها زمانی که کلمات در کنار هم و در يک جمله به كار روند می توان معنی آنها را به طور کامل فهميد. حالات و اشارات هم به صورت جمله به کار می روند و بی شک حقايقی را درباره احساسات و نگرش های يک فرد بيان می کنند. فرد تيز بين و فهيم کسی است که می تواند جمله های غير کلامی را خوانده و آنها را با جمله های کلامی هماهنگ سازد.

زبان اشاره در محيط

علاوه بر توجه به مجموعه حالت ها و هم خوانی کلام و حرکات بدن، تمامی حالت های اشاره ای بايد در محيطی که در آن جاری می شوند مورد بررسی قرار گيرند. اگر به عنوان مثال در يک روز سرد زمستانی در يک ايستگاه اتوبوس شخصی دستها و پاهای خود را در هم گره زده و نشسته باشد، به احتمال بسيار زياد به دليل سرما است و نه حالت دفاعی. اما اگر مثلاً در پشت يک ميز و در حالی كه شما سعی می کنيد ايده ای را مطرح کنيد و يا کالايی را به او بفروشيد چنين حالتی دارد به اين معنی است که آن شخص در آن موقعيت، احساسی منفی يا دفاعی دارد.


مقاله مرتبط : نحوه دست دادن و شخصیت فرد


عوامل تاثير گذار دیگر بر تفسير

مردی که بسيار شل دست می دهد احتمالاً به داشتن شخصيتی ضعيف متهم می شود. اما اگر فردی ورم مفاصل داشته باشد اين گونه دست دادن را احتمالاً به خاطر پرهيز از درد محكم دست دادن انجام می دهد. به همين گونه هنرمندان، موسيقی دان ها، جراحان و کسانی که کارهای ظريف انجام می دهند معمولاً ترجيح می دهند که دست ندهند، اما اگر مجبور شوند با کسی دست دهند معمولاً از دست دادن محكم اجتناب می کنند.

مقام و قدرت در زبان بدن 

ذهن خوانی از طریق زبان بدن

پژوهش های زبان شناختی نشان داده است که رابطه مستقيمی بين مقام، قدرت و جايگاه يک فرد در اجتماع با نوع واژگان مورد استفاده او وجود دارد. به بيان ديگر هر چقدر شخصی جايگاه اجتماعی يا مديريتی بالاتری داشته باشد بهتر می تواند با استفاده از واژگان ارتباط برقرار کند. پژوهش های غير کلامی نشان داده است که همبستگی زيادی بين تسلط يک فرد بر زبان گفتاری و ميزان زبان اشاره ای که آن فرد در انتقال پيام به کار می برد وجود دارد. اين بدين معنی است که موقعيت اجتماعی و قدرت يک شخص مستقيماً با تعداد حرکات بدنی و اشاراتی که او به کار می برد مرتبط است. فردی که جايگاه بالايی در اجتماع يا رده های مديريتی دارد می تواند از زبان گفتاری بيشتری استفاده کند در حالی كه فردی که تحصيلات کمتری دارد بيشتر بر زبان اشاره ای تكيه می کند.

جعل کردن زبان بدن

سئوالی که معمولاً مطرح است اين است که آيا امكان دارد زبان بدن را جعل کرد؟ است، زيرا به دليل فقدان تناسب بين حالت های زبان اشاره، «خير» پاسخ اين سئوال علامت های بسيار کوچک و کلمات به زبان آمده اين کار ممكن نيست. به عنوان مثال، کف دست های باز نشان صداقت است اما هنگامی که يک دروغگو کف دست های خود را باز کرده و به شما لبخند می زند، نشانه های کوچک موجود در حالت او عدم صداقتش را آشكار می سازد. مردمک چشمان فرد دروغگو ممكن است کوچک شوند، يک ابرو ممكن است بالا برود يا گوشه دهان او ممكن است پرش داشته باشد و اين نشانه ها با حالت کف دست های باز و لبخند صميمانه متناقض اند. نتيجه اين که گيرنده پيام احتمالاً چيزهايی را که می شنود باور نخواهد کرد.

به نظر می رسد مغز انسان ساز و کاری داشته باشد که هر گاه يک سری پيام های غير کلامی ناهمخوان را دريافت می نمايد آنها را با عنوان شيب يا انحراف ثبت می کند. هر چند مواردی وجود دارد که برای بدست آوردن امتيازاتی خاص، زبان بدن عمداً جعل می شود. بعنوان مثال مسابقات انتخاب زن نمونه سال را در نظر بگيريد که در آن هر يک از شرکت کنندگان می کوشد با اجرای حرکات بدنی را که ياد گرفته است احساس گرمی و صميميت را از خود بروز دهد و تا جايی که اين فرد در اين کارموفق باشدامتيازاتی را از داوران خواهد گرفت. اما حتی افراد خبره هم می توانند مدت زمان کوتاهی زبان بدن را جعل کنند با به عبارتی تظاهر کنند ولی بدن سرانجام نشانه هايی مستقل از اعمال هوشيارانه فرد از خود بروز خواهد داد. بسياری از سياستمداران در جعل زبان بدن برای جلب نظر و اعتماد رای دهندگان خبره اند و کسانی را که بتوانند چنين عملی را با موفقيت انجام دهند دارای کاریزما هستند.

به طور خلاصه جعل زبان بدن برای مدت طولانی مشكل است، اما يادگيری حالت های مثبت و به کارگيری آنها برای ارتباط با ديگران و حذف حالت های منفی مفيد است. احساس راحتی کردن در کنار ديگران قابل پذيرش و تحمل بودن برای ديگران بسيار جالب است.

چگونه دروغ های موفقيت آميز بگویيم

مشكل دروغ گويی اين است که ذهن نيمه هوشيار ما بطور خودکار و مستقل از دروغ های کلامی ما عمل می کند، بنابراين زبان بدن دروغ ما را آشكار می سازد. به همين دليل است که افرادی که بندرت دروغ می گويند، صرف نظر از اينكه دروغ آنها چقدر واقعی و متقاعد کننده بنظر برسد به سادگی لو می روند. زمانی که آنها شروع به گفتن دروغ می کنند، بدنشان نشانه های متناقضی را از خود بروز می دهد و اين نشانه ها اين احساس را به وجود می آورند که اين فرد حقيقت را نمی گويد. در حين گفتن دروغ ذهن نيمه هوشيار انرژی عصبی از خود منتشر می کند که به عنوان حالتی در انسان نمود پيدا می کند که با گفته های فرد دروغ گو در تناقص قرار می گيرد. افرادی چون سياستمداران، وکلا، بازيگران، و مجريان تلويزيونی که شغل آنها ايجاب می کند دروغ بگويند، حالت های بدنی خود را پالايش کرده اند به حدی که تشخيص دروغ گويی آنها برای مردم عادی مشكل بوده و به سادگی به دام آنها می افتند.


مقاله مرتبط : ۱۰ راه کار برای ارتباط غیر کلامی با دیگران


آنها دروغ های خود را به دو روش پالوده می کنند. اول سعی می کنند و تمرين می کنند احساس خود را با حالت صحيح تطبيق دهند، اما اين کار در دراز مدت و با گفتن دروغ های بی شمار موفقيت آميز خواهد بود. دوم، آنها می کوشند بيشتر حالات خود را چه مثبت و چه منفی در هنگام دروغ گويی حذف کنند، اما اين کار هم بسيار دشوار است.

اين آزمايش ساده را يک بار امتحان کنيد. به دوست خود يک دروغ عمدی بگوييد و آگاهانه تلاش کنيد تا حالت های بدن خود را سرکوب کرده و از چشم ديگران پنهان کنيد. حتی هنگامی که حالت های بدنی اصلی را سرکوب می کنيد، حالت های کوچک و جزيی از بدن شما منتشر خواهد شد. اين حالت های جزيی عبارتند از لرزش ماهيچه های صورت، باز شدن و بسته شدن مردمک چشم، عرق کردن پيشانی، قرمز شدن گونه ها، بالا رفتن تعداد پلک زدن و نشانه های جزيی بسيار ديگر که دروغ گويی را بر ملا می سازد. تحقيقی که با استفاده از دوربين های کم سرعت انجام شده نشان می دهد که اين حالت های جزيی می توانند در کسری از ثانيه اتفاق بيافتند و تنها افراد خبره و متخصص می توانند اين حالت ها را مشاهده کنند.

بهترين مصاحبه گران و فروشندگان کسانی هستند که توانايی ناخودآگاه خود در تشخيص اين حالت های جزيی را در يک برخورد چهره به چهره افزايش داده اند. بنابراين برای اينكه يک فرد بتواند بطور موفقيت آميزی دروغ بگويد بايد قادر باشد بدن خود را پنهان و دور از چشم ديگران نگه دارد. به همين دليل است که در بازجويی های پليس متهم را در يک مكان باز و يا در زير نور چراغ قرار می دهند به گونه ای که تمامی بدن او برای بازجويان قابل رويت باشد. بطور طبيعی اگر شما پشت يک ميز نشسته باشيد و قسمتی از بدنتان ناپيدا باشد، يا به يک ديوار يا پنجره بسته خيره شويد دروغ گفتن آسان تر خواهد بود.

گشادگی و صداقت

در طول تاريخ، دستان باز نشانه حقيقت، صداقت، وفاداری وتواضع بوده است. بسياری از سوگندها در حالی ياد می شوند که کف دست بر روی قلب قرار دارد و هنگامی که کسی در دادگاه شهادت می دهد کف دست خود را باز و در هوا نگاه می دارد، کتاب مقدس را در دست چپ نگاه داشته و کف دست راست خود را به گونه ای بالا نگه می دارد که اعضای دادگاه آن را ببينند.

گشادگی و صداقت در زبان بدن

در برخورد های روازنه، مردم معمولاً در دو موقعيت کف دست خود را باز نگه می دارند. يكی کف دست رو به بالا است که مشخصه يک فرد گدا است که از شما تقاضای پول يا غذا می کند و ديگری کف دست به سمت پايين است که به معنی محدود کردن و کنترل کردن و پايين آوردن است. يكی از مهمترين روش ها برای تشخيص صداقت افراد نشانه های کف دست است. انسان ها برای نشان دادن صداقت و تواضع خود کف دست هايشان را نشان می دهند.

اين عمل نيز مثل بسياری ديگر از حرکات زبان بدن کاملاً ناآگاهانه است هنگامی که کودکی دروغ می گويد يا چيزی را پنهان می کند. معمولاً دستان خود را در پشت سر پنهان می کند به همين گونه هنگامی که شوهری که شب را با دوستان خود به گردش رفته، و می خواهد اين کار خود را از همسرش پنهان کند معمولاً دستان خود را در جيب فرو برده و يا در زير بغل خود می گذارد و سعی می کند کار خود را توضيح دهد. بنابراين پنهان کردن دست ها ممكن است به همسر بفهماند که شوهرش حقيقت را پنهان می کند. فروشندگان معمولاً وقتی می خواهند درستی دلايل نخريدن کالايشان توسط مشتری را بيازمايند به دست های خريدار نگاه می کنند.

سه نوع حالت کف دست وجود دارد که عبارتند از: کف دست روبه بالا، کف دست رو به پايين و کف دست بسته در حاليكه انگشت اشاره باز است. به شخصی می گوييد جعبه ای را برداشته و آن را به مكان ديگری در همان اطاق منتقل کند. فرض میکنيم که شما از همان لحن صدا، همان کلمات وهمان حالات چهره استفاده کرده و فقط وضعيت کف دست خود را تغيير می دهيد. حالت کف دست رو به بالا به عنوان يک حالت متواضعانه و غير تهديد آميز و يادآور حالتی است که يک گدا در خيابان به کار می برد. کسی که از اوخواسته شده جعبه را جا به جا کند، احساس نخواهد کرد که اين تقاضا با فشار و از موضع برتری انجام شده و در نتيجه احساس تهديد نخواهد کرد.

وقتی که کف دست رو به پايين باشد بيانگر نوعی اقتدار است. شخصی که از او درخواست شده تا جعبه را جابه جا کند احساس خواهد کرد که به او دستور داده شده و بنابراين يک احساس منفی در او ايجاد خواهد شد. به عنوان مثال، اگر فرد مورد نظر همكار و هم رتبه شما باشد احتمال دارد که تقاضای شما را انجام ندهد. اگر آن شخص زير دست شما باشد اين فرمان را اجرا خواهد کرد زيرا شما ما فوق او هستيد.

دست به شكل مثلث بسته است و فقط انگشت اشاره باز است که به طور نمادين فرد مورد نظر را وادار به اطاعت می کند. اين حالت آزار دهنده ترين حالتی است که يک فرد می تواند در ارتباط با ديگران به کار برد.

نگهبان دهان در زبان بدن

نگهبان دهان در زبان بدن

نگهبان دهان يكی از معدود حالتهايی است که در بزرگسالان نيز به اندازه کودکان آشكار است. دست دهان را می پوشاند و شست بر روی گونه فشار داده می شود در حاليكه مغز در حالت نيمه هوشيار به آن ياد می دهد تا بكوشد سخنان گول زننده را سرکوب کند بعضی وقت ها ممكن است اين حالت با چند انگشت بر روی دهان يا حتی يک مشت بسته بر روی دهان اجرا شود، اما معنی آن يكسان است. بسياری از افراد سعی می کنند حالت نگهبان دهان را با يک سرفه دروغين پنهان کنند اگر کسی که مشغول صحبت کردن است از اين حالت استفاده کند، نشان دهنده دروغگويی او است. اگر در حالی كه به سخنان شما گوش می کند دهان خود را با دست بپوشاند، نشان می دهد که او احساس می کند شما داريد دروغ می گوييد. يكی از ناخوشايند ترين صحنه ها برای يک سخنران اين است که ببيند شنوندگان از اين حالت استفاده کرده اند. در چنين حالتی بايد به سخنان خود پايان داد، و يا اينكه از آنها خواست تا اگر انتقادی يا اعتراضی به سخنان شما دارند ابراز کنند يا اگر سئوالی دارند بپرسند.

لمس کردن بينی در زبان بدن

لمس کردن بينی در واقع يک شكل پيشرفته پنهان کردن حالت نگهبان دهان است. اين حالت ممكن است از چند مالش آرام بينی و يا يک لمس سريع تقريباً غير قابل تشخيص آن، تشكيل شده باشد. برخی خانم ها برای پاك نشدن آرايش چهره خود با احتياط چند ضربه آرام به بينی خود می زنند. يک توضيح برای علت لمس کردن بينی اين است که، در حالی که فكر منفی وارد مغز می شود، حالت نیمه هوشيار مغز به دست دستور می دهد تا جلوی دهان را بگيرد اما در آخرين لحظه برای اينكه اين عمل کمتر مشهود باشد، دست از سمت چهره دور شده و به جای آن بينی با سرعت لمس می شود.


مقاله مرتبط : چگونه زبان بدن خود را بهبود ببخشیم


لمس کردن بينی در زبان بدن

توضيح ديگر اين است که دروغگويی باعث احساس سوزش در پايانه های عصبی بينی شده و خاراندن بينی بدين علت است. اما غالباً سئوال می شود اگر کسی واقعاً بينی اش بخارد چه؟ پاسخ اين است که کسی که بينی اش بخارد برای برطرف کرن خارش آن با فشار بينی خود را می مالد و يا می خاراند، اما در حالت دروغگويی اين ماليدن با خاراندن بينی بسيار سبک است. اين حالت هم مثل حالت نگهبان دهان می تواند هم توسط گوينده و هم توسط شنونده مورد استفاده قرار گيرد.

ماليدن چشم در زبان بدن

ماليدن چشم در زبان بدن

اين حالت در واقع تلاش مغز برای جلوگيری از ديدن اعمال ناشايست از قبيل حقه بازی، دروغ گويی و شک است. انسان ها معمولاً در هنگام دروغ گويی چشم هايی خود را شديداً می مالند و اگر دروغ خيلی بزرگ باشد معمولاً چشمان خود را به نقطه ای دور و يا به کف اطاق می دوزند.

خاراندن گوش در زبان بدن

خاراندن گوش در زبان بدن

اين حالت در واقع کوششی از جانب مغز برای جلوگيری از شنيدن کلمات ناصحيح است. اين حالت شكل تغيير يافته دو دست روی گوش گذاشتن کودکان است. گونه های ديگری از ماليدن گوش شامل فرو کردن انگشت در سوراخ گوش ها يا خم کردن لاله گوش بر روی سوراخ ها و پوشاندن آنهاست. حالت آخر نشانه اين است که شنونده به اندازه کافی گوش داده و ديگر تمايلی به گوش دادن ندارد و در عوض می خواهد صحبت کند.

خاراندن گردن در زبان بدن

در اين حالت انگشت اشاره دستی که با آن می نويسيد ناحيه زير گوش و يا يک طرف گردن را می خاراند. نكته جالب اين است که شخص معمولاً حدود پنج بار اين کار را تكرار می کند. اين حالت نشانه ای از شک و ترديد است و معمولاً مشخصه افرادی است که می گويند «مطمئن نيستم موافق باشم» اين حالت به ويژه هنگامی که زبان کلامی آن را نقص کند، مثلاً وقتی شخصی می گويد می فهمم چه احساسی داريد بسيار جالب است.

کشيدن یقه در زبان بدن

تحقيقات نشان داده است که دروغ گفتن باعث ايجاد نوعی احساس سوزش و خارش در ناحيه صورت و گردن می شود و برای فرو نشاندن آن به ماليدن يا خاراندن آن قسمت نياز است. بنظر می رسد که اين دليل قانع کننده ای باشد برای اينكه چرا برخی افراد هنگامی که دروغ می گويند يقه خود را می کشند. در واقع وقتی کسی دروغ بگويد ومتوجه شود که به او شک کرده اند در ناحيه گردن عرق می کند. البته کشيدن يقه در هنگام خشم شديد و درماندگی هم به منظور راحت تر نفس کشيدن به کار می رود.

انگشتان در دهان در زبان بدن

انگشتان معمولاً موقعی که انسان زير فشار باشد در دهان گذاشته می شوند. اين حالت در واقع يک تلاش ناخود آگاه برای احساس امنيت به شيوه کودکی است که سينه مادر خود را می مكد. کودکان و نوجوانان انگشت شست خود را جايگزين
سينه مادر می کنند و بزرگسالان چيزهايی از قبيل سيگار، پيپ، قلم را علاوه بر انگشتان خود در دهان قرار می دهند. در حالی که بيشتر حالت های دست بر دهان نشانه دروغگويی و گول زنندگی است، اما گذاشتن انگشت در دهان نشان دهنده نياز درونی به امنيت خاطر و اطمينان است. در هنگام بروز چنين حالتی بايد به فرد مورد نظر اطمينان خاطر و آرامش داد.

خاراندن سر و ضربه زدن به آن در زبان بدن

یکی از حالت های رايج در هنگام دروغ گفتن، ماليدن پشت گردن با کف دست است شخصی که در حال دروغ گفتن است معمولاً از نگاه کردن به ديگران طفره رفته و به پايين نگاه می کند. البته اين حالت به هنگام عصبانيت و درماندگی هم به کار می رود. البته در اين حالت ابتدا فرد مورد نظر با کف دست خود ضربه ای به پشت گردن زده و سپس شروع به ماليدن آن می کند. تصور کنيد که مديری از کارمند خود می خواهد که کاری را انجام دهد و کارمند فراموش می کند.

وقتی مدير از کارمند می پرسد که نتيجه چه شد؛ کارمند فراموشكاری خود را با زدن ضربه ای با کف دست به سر خود (پيشانی يا پشت گردن) نشان می دهد، گويی که به طور نمادين خود را تنبيه می کند. اگر چه زدن بر سر فراموشكاری را نشان می دهد، اما همچنين نشان دهنده احساسی است که آن فرد نسبت به شما و موقعيت خودش دارد.

اگر او به پيشانی خود ضربه بزند نشانه اين است که ترسی از اين وضعيت ندارد، اما اگر ضربه را به پشت گردن خود بزند نشانه اين است که از عواقب اين فراموشی می ترسد. کسانی که بنابر عادت پشت گردن خود را می مالند بيشتر ديدگاه های منفی و انتقادی دارند، و کسانی که پيشانی خود را می مالند بيشتر انسان های سرخوش و بی خيال هستند.

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر


1775.jpg
آبان ۱۱, ۱۳۹۶

زمان مطالعه مطلب : ۶ دقیقه

ارتباط دست دادن با شخصیت یک نفر

دست دادن شکل تکامل یافته ای از ارتباطات غیرکلامی است که طی سالیان سال به نمادی جهانی در ارتباطات بدل شده است. مثلاً بالا نگه داشتن دو دست که دلالت بر همراه نداشتن سلاح می کرده است، بعدها به درود و تهنیت و صلح طلبی در بدو خوشامد بدل شده است. رومی ها با الهام از این عمل دست بر سینه می گذاشتند.

آنها حتی به جای دست دادن ، بازوهای هم را می گرفتند. دست دادن امروزی نشانه ای از خوشامدگویی و پذیرایی است.تماس کامل دو کف دست، بیانگر صمیمیت و حاکی از یکرنگی و یکی بودن است.

رابطه نحوه دست دادن با شخصیت

همچنین آداب و رسوم دست دادن در کشورها و فرهنگ های مختلف متفاوت است. فرانسوی ها درست مثل ما در هنگام ورود و خروج با یکدیگر دست می دهند. ولی آلمانی ها تنها یک بار با هم دست می دهند.

برخی از آفریقایی ها پس از هر بار دست دادن بشکن می زنند که حاکی از رهایی و آزادی است. مردم برخی از کشورها هم دست دادن را خوب نمی دانند. آمریکایی ها خیلی محکم دست می دهند که احتمالاً از رقابت های سنگین جسمی مانند کشتی سرخ پوستان نشأت گرفته است. پیچیده ترین شکل دست دادن را سیاهان آمریکایی دارند که عملاً شامل چند عمل پیچیده است.

اگر می‌خواهید بدانید فرد مقابلتان چطور آدمی است اما فرصت زیادی برای شناخت او ندارید، بهتر است از دست‌هایش کمک بگیرید. دست‌ها می‌توانند بگویند او تا چه اندازه صبور و منطقی و چقدر عجول و خشن است پس این چند ثانیه فرصت را از دست ندهید.

اگر می‌خواهید بدانید فرد مقابلتان چطور آدمی است اما فرصت زیادی برای شناخت او ندارید، بهتر است از دست‌هایش کمک بگیرید. دست‌ها می‌توانند بگویند او تا چه اندازه صبور و منطقی و چقدر عجول و خشن است.

می‌خواهد در لاک خودش باشد

دست دادن آرام

فردی كه تنها انگشتان دستش را دراز می‌كند یا دست‌هایش هنگام تماس با دست شما شل است، به شما می‌گوید: «مایل نیستم به من دست بزنید، من صمیمیت را دوست ندارم». از طرف دیگر، آدم‌هایی که به این شکل دست می‌دهند احتمالا آدم‌های ضعیف، مطیع و تسلیمی هستند. اما اگر مردی به این شکل با شما دست می‌دهد، احتمالا آدم مرموزی است که قصد دارد به شکل مخفیانه اعمال نفوذ کند.


مقاله مرتبط : ۱۸ راه برای بهبود زبان بدن


می‌خواهد شما را کنترل کند

دست دادن آرام

آدم‌های کنترل‌گر از همان لحظه اول شخصیت خود را نشان می‌دهند. اگر کسی هنگام دست دادن كف دستش را روی دست شما گذاشت، باید بدانید فرد با اعتمادبه نفسی است که می‌خواهد بر همه چیز تسلط داشته ‌باشد و رابطه را کنترل کند. اما اگر كف دست او زیر دست شما قرار بگیرد، یعنی می‌خواهد همه تصمیم‌گیری‌ها را به شما واگذار کند.

شما را آزار نمی‌دهد

فردی که هنگام دست دادن به دست‌ها نگاه می‌کند، می‌خواهد تنها باشد و از شلوغی خوشش نمی‌آید. او دوست ندارد به کسی نزدیک شود و معمولا احساسات خود را پنهان می‌کند. چنین شخصی همیشه از اینکه دیگران را برنجاند نگران است و خیلی زود دچار عذاب وجدان می‌شود.

مهمانی با او خوش می‌گذرد

فردی که هنگام دست دادن چند بار دست شما را بالا وپایین می‌برد، می‌تواند به سرعت با دیگران رابطه دوستانه برقرار کند. او می‌خواهد نقل مجالس باشد و به همین دلیل با میل و رغبت رهبری جمع را بر عهده می‌گیرد. او از خود انتظار زیادی دارد و برای داشتن یک زندگی خوب و مرفه تلاش می‌کند.


مقاله مرتبط : چگونه زبان بدن خود را بهبود ببخشیم


با شما صمیمی شده

اگر فردی با هر دو دست با شما دست می‌دهد، احتمالا آنقدر شیفته‌تان شده است که دوست دارد شما را در آغوش بکشد. استفاده از دست چپ برای گرفتن و پوشاندن دست‌ها، دست دادن دستكش‌وار نامیده می‌شود و نشان‌دهنده صداقت و صمیمیت زیاد است.

دست دادن صمیمی

اگر هنگام دست دادن خیلی نزدیک می‌ایستد و دست می‌دهد، می‌خواهد با شما یک دوستی پایدار همراه با وابستگی ایجاد کند. چنین فردی به روابط شخصی و احساسی با دیگران اهمیت زیادی می‌دهد و اگر به او فرصت دهید، خیلی خوب می‌تواند خودش را در دلتان جا کند.

رئیس بازی در می آورد

اگر با فردی روبه‌رو شده‌اید که هنگام دست دادن، دست خود را بالاتر از حد معمولی(كمر) می‌آورد، در مقابلش کمی محتاط‌تر باشید. احتمالا او فرد متكبر و رئیس مآبی است که از موضع بالا به شما نگاه می‌کند.

در حالی که فردی که هنگام دست دادن کمتر از حد معمول، دست شما را می‌فشارد، معمولا احساسات خود را پنهان می‌کند و دوست دارد تنها باشد. چنین فردی عصبانیت خود را پنهان می‌کند و قدرت نشان دادن نارضایتی خود را ندارد.این شیوه دست دادن به شما می‌گوید او احتیاج به محبت کسی ندارد اما اگر کسی از او یاری بطلبد با کمال میل به او کمک می‌کند.

از وابستگی می‌ترسد

اگر با فردی روبه‌رو شده‌اید که هنگام دست دادن به اطراف نگاه می‌کند، بدانید که دلش نمی‌خواهد خودش را به کسی تحمیل کند یا به کسی وابسته شود. او تنهایی را ترجیح می دهد و از آنجا که در زندگی‌اش احساس کمبود می‌کند، زیاد با آدم‌های دیگر صمیمی نمی‌شود. در حالی که کسی که هنگام دست دادن به چشم‌های شما نگاه می‌کند، دوست دارد به شما نزدیک شود اما نمی‌خواهد که این صمیمیت به وابستگی منجر شود. او می‌تواند یک مدیر موفق باشد و زندگی خوبی را برای همسرش بسازد اما گاهی ترسش از وابستگی به خراب شدن روابطش منجر می‌شود.

می‌خواهد کمک کند

اگر شخصی هنگام دست دادن شما را به طرف خود می‌کشد، احتمالا دوست دارد به همه کمک کند. چنین فردی دوستان زیادی در اطراف خود دارد و خیلی زود باب دوستی ر ا با دیگران باز می‌کند. او در میان جمع همیشه مورد توجه است و به شما می‌گوید به کمک دیگران هم احتیاج دارد. در حالی که فردی که هنگام دست دادن شما را به عقب هل می دهد، دوست دارد کسی با او کاری نداشته باشد. چنین شخصی گرچه به راحتی می‌تواند مدیریت گروهی را بر عهده بگیرد اما از آنجا که زیاد اهل مشورت و همکاری با دیگران نیست، تمام کارها را به شیوه مورد علاقه خود انجام می‌دهد.

دلش می‌لرزد

آدم‌هایی که كف دستشان عرق كرده وخیس است، نوعی دلهره و نوعی هیجان غیرعادی در خود دارند. شاید فردی که به این شکل دست می‌دهد، از ملاقات با شما هیجان‌زده شده است و شاید هم در تمام زندگی‌اش، فردی مضطرب و نگران است. باید چنین فردی را بیشتر بشناسید، چراکه ممکن است این اضطراب در همه جنبه‌های زندگی با او همراه باشد.

می‌خواهد فرار کند

با کسی روبه‌رو شده‌اید که با حركت انگشتانش ضربه آهسته و مضراب‌گونه‌ای به انگشتان شما می‌زند و گرچه بدنش بی‌حرکت است اما انگشتانش روی دستان شما، عمل راه رفتن را انجام می‌دهد؟ چنین فردی شخصیتی بی‌تاب و ناشكیبا دارد و دلش می‌خواهد خیلی زود از آن موقعیت بیرون بیاید. شاید شما نتوانسته‌اید او را جذب کنید و شاید هم در آن لحظه در موقعیتی قرار دارید که این فرد از بودن در آن لذت نمی‌برد.

دست دادن و ضربه زدن

نمی‌تواند دلتان را بشکند

اگر کسی دست خود را خوب و کامل در دست شما قرار داد، باید بدانید که او خیلی مهربان، دلجو و یاری‌کننده است و دوست دارد دیگران هم با او همین‌طور رفتار کنند. این فرد دوست ندارد به کسی محتاج باشد و از خود انتظارات زیادی دارد.

می‌خواهد فرمانده باشد

دست دادن پرزور

دست دادن بسیار محكم فقط خاص ورزشکار‌ها نیست. افرادی که به این شکل دست می‌دهند،‌ ۲ خصوصیت ویژه دارند؛ آنها آدم‌هایی پرشور و اشتیاقی هستند اما از سوی دیگر به دنبال سلطه‌گری و اثبات فرمانده بودنشان هم هستند؛ پس در مقابل آنها بیشتر مراقب استقلال و عقـایدتان باشید، چراکه می‌تواننـد آنها را از شما بگیرند.

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر


15582.jpg

زمان مطالعه مطلب : ۶ دقیقه

راه های بهبود زبان بدن

هیچ توصیه خاصی در مورد نحوه استفاده از زبان بدن شما وجود ندارد. آنچه شما انجام می دهید ممکن است به چندین روش تفسیر شود، بسته به زمینه و فردی كه با آن صحبت می كنید. شما احتمالا می خواهید زبان بدن متفاوتی در هنگام صحبت با رئیس خود در مقایسه با زمانی که با یک دختر یا پسر مورد علاقه تان صحبت می کنید داشته باشید. این ها برخی تفسیر های معمول زبان بدن و اغلب موثرترین راه ارتباط بوسیله بدن هستند.

زبان بدن

اول، برای تغییر زبان بدن شما باید از زبان بدن خود آگاه باشید. توجه داشته باشید که چگونه نشسته اید، چگونه ایستاده اید، چگونه از دست و پا استفاده می کنید یا در حالی که با کسی صحبت می کنید، چه کار می کنید.

شما ممکن است بخواهید در برابر یک آینه تمرین کنید. بله، ممکن است به نظر احمقانه برسد، اما هیچ کس شما را تماشا نمی کند. این به شما بازخورد خوبی در مورد اینکه در دید دیگران چطور به نظر می رسید، می دهد و فرصتی برای تمرین قبل از رفتن به جامعه به شما می دهد.

نكته ی دیگر این است که چشم ها را ببندید و تجسم کنید که برای داشتن اعتماد به نفس چگونه ایستاده و یا نشسته اید و سپس چشم های خود را باز كنید و به آن حالت تغییر كنید. خودتان را ببینید. سپس آن را امتحان کنید.

راه های بهبود زبان بدن

شما ممکن است پاهای خود را به شكلی مضحک از هم باز كنید و یا در تمام وقت به صورت بسیار صاف بنشینید. هیچ مشكلی ندارد و مردم به اندازه شما در این باره فکر نمی کنند، آنها درگیر مشکلات خود هستند. فقط کمی تمرین کنید، تمرین کنید و خودتان را ارزیابی کنید تا یک تعادل راحت پیدا کنید.


مقاله مرتبط : ۱۰ راه ارتباط غیر کلامی


۱۸ مورد از راه های بهبود زبان بدن

اولین راه بهبود زبان بدن : دست و پای خود را روی هم قرار ندهید – شما احتمالا قبلا شنیده اید که نباید دست به سینه بنشینید زیرا ممکن است در حالت دفاعی و یا محافظتی به نظر برسید. این برای پاهای شما هم هست. بازوها و پاهای خود را باز نگه دارید.

دومین راه بهبود زبان بدن : تماس چشمی داشته باشید، اما خیره نشوید – اگر با چند نفر صحبت می کنید، به آنها برای تماس بهتر و ایجاد ارتباط بهتر نگاه کنید و ببینید که آیا آنها گوش می دهند یا نه. نگه داشتن بیش از حد ارتباط چشمی با مخاطب ممکن است باعث موذب شدن فرد شود.

از طرف مقابل نداشتن تماس چشمی ممکن است شما را متزلزل نشان دهد. اگر به تماس چشمی عادت ندارید، ابتدا ممکن است کمی سخت یا ترسناک به نظر برسد، اما به تمرین ادامه دهید و بدانید به آن عادت خواهید کرد.

سومین راه بهبود زبان بدن : نگران نباشید از فضای بیشتری استفاده کنید. با استفاده از فضا، به عنوان مثال، نشستن یا ایستادن با پاهای كمی باز اعتماد به نفس خود را ضمانت كنید و خود را راحت نشان دهید.

چهارمین راه بهبود زبان بدن : شانه های خود را رها کنید – زمانی که احساس می کنید در شانه های خود به شدت احساس تنش میكنید به راحتی آنها را رها سازید. شانه ها ممکن است کمی بالا بیایند و به جلو حرکت کنند. سعی کنید آنها را آزاد سازید و سعی کنید با کمی تکان دادن و شل كردن شانه ها ، آنها را عقب بکشید.

پنجمین راه بهبود زبان بدن : وقتی که آنها صحبت می کنند با سر تایید كنید – چند وقت یكبار نكته هایی را كه می شنوید با سر تایید كنید اما زیاده روی نكنید .

ششمین راه بهبود زبان بدن : لم ندهید، صاف بنشینید- ولی در حالت راحت نه در حالت سفت و خشك.

هفتمین راه بهبود زبان بدن : تكیه دهید اما نه زیاد – اگر می خواهید نشان دهید که به چیزی که شخص می گوید علاقه مند هستید، به سمت شخص خم شوید. اگر می خواهید نشان دهید که اعتماد به نفس دارید و آرام هستید ، كمی به عقب تكیه بدهید. ولی بیش از به جلو خم نشوید كه ممكن است شما را بیش از حد درمانده و نیازمند نشان دهد یا بیش از حد به عقب تكیه ندهید كه ممكن است شما را متكبر و مغرور نشان دهد.

هشتمین راه بهبود زبان بدن : لبخند بزنید و بخندید – خود را بیش از حد جدی نگیرید. کمی بخندید، وقتی کسی چیزی خنده دار می گوید لبخند بزنید و بخندید. اگر یك فرد مثبت به نظر برسید، مردم بیشتر تمایل به گوش دادن به شما دارند. اما اولین کسی نفر به جوک های خود نخندید، این كار باعث می شود شما عصبی و نیازمند به نظر برسید. وقتی که به کسی معرفی می شوید، لبخند بزنید ولی این لبخند را زیاد ادامه ندهید زیرا در این حالت فردی دو رو به نظر می رسید.

نهمین راه بهبود زبان بدن : صورت خود را لمس نکنید – این كار ممکن است شما را عصبی نشان دهد و برای شنوندگان یا افرادی که در گفتگو هستند، موجب حواس پرتی شود.

دهمین راه بهبود زبان بدن : سر خود را بالا نگه دارید – چشم هایتان را روی زمین نندازید،این كار ممکن است شما را متزلزل و سردرگم نشان دهد. سر خود را مستقیم و چشمان خود را موازی افق نگه دارید.

یازدهمین راه بهبود زبان بدن : اندكی سرعت خود را كم كنید – این برای بسیاری از چیزهاست. قدم زدن کندتر نه تنها باعث آرامش و اعتماد به نفس می شود، بلکه موجب احساس استرس كمتر می شود.

دوازهمین راه بهبود زبان بدن : نترسید و سعی کنید از حرکات ناگهانی و عصبی مانند تکان دادن پا یا زدن انگشتان دست خود به میز جلوگیری کنید. در این حالت شما عصبی و بیقرار به نظر میرسید و می تواند باعث حواس پرتی فرد مقابل شود. سعی کنید آرام باشید، سرعت خود را كم كنید و بر حرکات خود تمرکز کنید.

سیزدهمین راه بهبود زبان بدن : از دست های خود با اطمینان بیشتر استفاده كنید به جای استفاده از دست برای ضربه زدن به میز یا خاریدن صورتتان ، از آنها در مسیر برقرار كردن ارتباط استفاده كنید. برای توصیف چیزی یا اضافه کردن وزن به نقطه ای که می خواهید، از دستانتان استفاده کنید. اما از آنها زیاد استفاده نکنید كه ممکن است منحرف كننده شود.

چهاردهمین راه بهبود زبان بدن : نوشیدنی خود را پایین بیاورید. نوشیدنی خود را در مقابل سینه خود نگه ندارید. در واقع، چیزی را در مقابل سینه ی خود قرار ندهید، زیرا شما را دفاعی نشان می دهد. آن را پایین بیاورید و در کنار پا قرار دهید.

پانزدهمین راه بهبود زبان بدن : متوجه شوید كجا ستون فقرات به پایان می رسد – بسیاری از مردم (از جمله من تا همین اواخر) ممکن است در نشستن یا ایستادن كمر خود را صاف كنند. با این كه ممکن است فکر كنید که ستون فقرات جایی که گردن شروع می شود به پایان میرسد، اما ستون فقرات در پشت سر شما تمام میشود. کلیه ستون فقرات را مستقیم نگه دارید و موقعیت را بهتر کنید.

شانزدهمین راه بهبود زبان بدن : نگران نباشید – یکی از مواردی که ما از سینفلد آموخته ایم، این است که هركس كه با او از فاصله ی نزدیك صحبت كنیم موذب خواهد شد. اجازه دهیم كه افراد حریم خصوصی داشته باشند و به آن تجاوز نكنیم.

هفدهمین راه بهبود زبان بدن : آینه – اغلب هنگامی که شما با یک شخص همراه می شوید، زمانی که هردوی شما ارتباط خوبی برقرار می کنید، ناخودآگاه یکدیگر را تكرار می کنید. این به این معنی است که در استفاده از زبان بدن فرد مقابل آینه می شوید. برای ایجاد ارتباط بهتر، می توانید کمی از آینه فعال را امتحان کنید.

هجدهمین راه بهبود زبان بدن : نگرش خوب را حفظ كنید – آخرین، اما نه کم اهمیت ترین راه، حفظ نگرش مثبت، باز و آرام است. احساس شما در زبان بدن شما متبلور خواهد شد و می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.


مقاله مرتبط : ذهن دیگران را از طریق زبان بدن بخوانیم


چند تا از این تكنیك های زبان بدن را برای سه تا چهار هفته به کار ببرید. تا آن زمان، آنها باید به عادت های جدید تبدیل شوند و چیزی شوند كه حتی بدون فكر نیز آن را انجام دهید. اگر نه، تا زمانی كه به عادت تبدیل شوند به تمرین ادامه دهید. سپس چند چیز دیگر را که مایلید تغییر دهید و بر آنها کار کنید، تمرین كنید.

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر


1226.jpg
شهریور ۹, ۱۳۹۶

زمان مطالعه مطلب : ۶ دقیقه

زبان بدن بهتری داشته باشیم 

هیچ روش مطمئنی برای استفاده از زبان بدن وجود ندارد. بسته به اینکه با چه کسی حرف می زنید و در چه محیطی قرار دارید، چه کاری انجام می دهید و چه می گویید، زبان بدن به روش های مختلفی تعبیر و تفسیر می شود. وقتی با رئیستان حرف می زنید، با وقتی که با همکاران یا دوستان خود حرف می زنید از زبان بدن متفاوتی استفاده می کنید.
تغییر کوچکی در زبان بدن می تواند تأثیر بزرگی بر اطرافیان شما بگذارد. ولی قبل از آن که شروع به تغییر زبان بدن خود کنید، باید زبان بدن خود را بشناسید. به نحوه ایستادن، نشستن و استفاده از دست ها و پاهای خود هنگام صحبت با افراد دقت کنید. یکی از بهترین راه ها برای شناخت زبان بدن تان، تمرین کردن جلوی آینه است. شاید به نظرتان خنده دار بیاید، ولی واقعاً به شما کمک خواهد کرد. بدین ترتیب متوجه می شوید که وقتی با دیگران صحبت می کنید چطور به نظر می رسید و چگونه از زبان بدنتان استفاده می کنید.
همچنین می توانید نحوه نشستن و ایستادن خود را مجسم کنید تا احساس راحتی و اعتماد به نفس داشته باشید یا نحوه برقرار ارتباط و صحبت با یک نفر را مجسم کنید. همکاران، دوستان، افراد معروف، الگوها و افرادی که فکر می کنید زبان بدن خیلی خوبی دارند و مهارت آنها در ارتباطات بالاست را زیر نظر بگیرید و آن ها را تماشا کنید. ببینید آنها چه می کنند و چه نمی کنند. البته شما نباید خودتان را با دیگران مقایسه کنید. این که آن ها زبان بدنشان بهتر از شماست دلیل نمی شود که انسان بهتری باشند. شما برای بهبود زبان بدن خود فقط به کمی زمان نیاز دارید.
شاید در ابتدا به نظرتان برسد که دارید ادای فرد دیگری را درمی آورید، ولی باید این کار را بکنید تا تبدیل به بخشی از شما شود و بدین ترتیب زبان بدن و مهارت های ارتباطی خود را بهبود ببخشید. از اینکه ادا دربیاورید یا نقش بازی کنید نترسید، زیاد تمرین کنید و روی خودتان نظارت داشته باشید تا تعادل خوبی پیدا کنید.

تمرین هایی برای بهبود زبان بدن

دست به سینه نباشید و پاهایتان را روی هم نیندازید

دست به سینه

حتما شنیده اید که می گویند دست به سینه نباشید برای اینکه شما را در حالت تدافعی و محتاط نشان می دهد. در مورد پاها هم همین طور است، پاهایتان را روی هم نندازید.

ایجاد تماس چشمی بدون زل زدن

ایجاد تماس چشمی

حتماً تماس چشمی برقرار کنید، ولی نباید زل بزنید و خیره نگاه کنید. اگر با چند نفر حرف می زنید، با همه تماس چشمی برقرار کنید تا ارتباط شما با آن ها قوی تر شود و مطمئن شوید که آن ها به حرف های شما گوش می کنند. اگر تماس چشمی برقرار نکنید، ممکن است به نظر برسد که به خودتان مطمئن نیستید یا گیج شده اید و یا بی اعتنا هستید.
در عین حال نباید بیش از حد تماس چشمی برقرار کنید زیرا ممکن است افراد از شما بترسند. اگر خجالتی و کمرو هستید، برقراری تماس چشمی در ابتدا برای شما سخت است، ولی وقتی به آن عادت کردید، برایتان راحت تر می شود.

اشغال کردن فضا

از اینکه فضایی را اشغال کنید نترسید. وقتی با کسی حرف می زنید کمی فضا اشغال کنید. وقتی با پاهای باز می نشینید یا می ایستید، این نشان می دهد که اعتماد به نفس دارید و در کنار افراد احساس راحتی می کنید.

شانه های خود را ریلکس کنید

هنگامی که احساس تنش یا فشار داشته باشید در شانه هایتان به خوبی نمود پیدا می کند. ممکن است آن ها را کمی به جلو خم کنید. سعی کنید آرام باشید و شانه های خود را به سمت عقب حرکت دهید.

تکان دادن سر

وقتی که دیگران با شما صحبت می کنند گاهی سرتان را به نشانه تأیید حرکت دهید تا نشان دهید که در حال گوش دادن هستید. ولی زیاد این کار را تکرار نکنید.

راست بنشینید

یاد بگیرید که به حالتی راحت و ریلکس، ولی راست بنشینید. اگر می خواهید صادقانه نشان دهید که به حرف های طرف مقابل گوش می کنید، باید کمی به جلو خم شوید. برای آنکه نشان دهید راحت هستید و اعتماد به نفس دارید، به عقب تکیه دهید. ولی زیاد خود را راحت و لمیده نشان ندهید، زیرا این حالت نشانه خودخواهی است و شما را غیرصمیمی نشان می دهد.

لبخند بزنید و بخندید

لبخند زدن

قیافه جدی به خود نگیرید. راحت باشید. وقتی کسی حرف خنده داری می زند، لبخند بزنید و حتی بخندید. اگر انسان مثبت اندیشی باشید، افراد تمایل بیشتری به گوش دادن به شما و بودن در اطرافتان دارند. البته نباید تنها کسی باشید که به جوک ها می خندد، زیرا در این صورت عصبی به نظر می رسید. وقتی به فردی معرفی می شوید، لبخند بزنید، ولی ادای لبخند زدن را درنیاورید. زیرا افراد می فهمند که لبخند شما مصنوعی است.

به صورتتان دست نزنید

دست زدن به صورت

واقعیت این است که دست زدن به صورت (به خصوص به بینی) هنگام صحبت کردن، یکی از بدترین عاداتی است که باید آن را ترک کنید. البته ترک این عادت دشوار است، ولی برای بهبود زبان بدن بسیار ضروری است. لمس کردن صورت باعث می شود که عصبی به نظر برسید و در طول صحبت با طرف مقابل حواس او را پرت کنید.

وول نخورید

سعی کنید تا آنجا که می توانید حرکات اضافی و تیک های عصبی از خود نشان ندهید، مثلاً انگشت خود را روی میز نزنید و پاهایتان را تکان ندهید. وقتی می خواهید حرف تان را به طرف مقابل بزنید، وول خوردن حواس طرف مقابل را پرت می کند. آرام باشید و چند نفس عمیق بکشید. این یکی از مهمترین گام ها در جهت بهبود زبان بدن است.

از دست هایتان استفاده کنید

استفاده از دست

بجای آنکه صورت خود را بخارانید یا با دست هایتان ور بروید و وول بخورید، یاد بگیرید که در طول مکالمه از دست هایتان طوری استفاده کنید که اعتماد به نفس شما را نشان دهند. می توانید از دست ها برای توضیح یا شرح ایده های خود استفاده کنید. البته نباید زیادی دست هایتان را تکان بدهید زیرا این کار برای مخاطب آزاردهنده است و حواس او را پرت می کند.

آهسته حرکت کنید

این مسئله برای همه امور صادق است. اگر به تند راه رفتن عادت کرده اید باید تمرین کنید که آهسته تر قدم بردارید. این باعث می شود که آرام تر باشید و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید. اگر کسی شما را مخاطب قرار می دهد، آرام تر سرتان را برگردانید. وقتی با کسی صحبت می کنید، تند صحبت نکنید. تند صحبت کردن نشان می دهد که کمبود اعتماد به نفس دارید و با تند حرف زدن ممکن است منظورتان را خوب تفهیم نکنید.

ستون فقرات خود را صاف نگه دارید

بسیاری از ما با حالتی بسیار درست و پشت صاف می نشینیم یا می ایستیم. ولی بسیاری نیز نمی دانند که انتهای ستون فقرات به پشت سر می رسد، بنابراین گردن خود را به جلو خم می کنند. باید کل ستون فقرات را صاف نگه داشتن تا حالت جذاب تر و با اعتماد به نفس تری به بدن داد.

زیاد نزدیک یا زیاد دور نایستید

فاصله ایستادن

اگر می خواهید به طرف مقابل سیگنال درستی نشان بدهید، به فاصله تا آن ها اهمیت بدهید. اگر هنگام صحبت کردن زیادی نزدیک بنشینید، ممکن است “پررو” به نظر برسید و اگر زیادی دور باشید، “بی اعتنا” محسوب می شوید. اینکه افراد در چه فاصله ای از یکدیگر قرار می گیرند را به خوبی زیر نظر قرار دهید و اگر می بینید فردی هنگام صحبت با شما کمی عقب می رود، شما هم کمی به عقب بروید. هر کسی فضا و حریم شخصی خودش را دارد که نباید به آن تعدی شود.

انعکاس

انعکاس

اگر در تلاشید تا زبان بدن خود را بهتر کنید، انعکاس آینه وار به شما کمک می کند. گاهی اوقات پیش می آید که وقتی با کسی میانه خوبی داریم و از او خوشمان می آید، به تدریج و بطور ناآگاهانه آینه ای از رفتار او می شویم. اگر مخاطب تان به جلو خم شد شما هم به جلو خم شوید، اگر دستانش را روی پاهایش گذاشت شما هم همین کار را بکنید. ولی سعی کنید در این کار افراط نکنید. زیرا قرار نیست آینه همه افرادی که با آنها ملاقات می کنید باشید.

 نگرش مثبتی داشته باشید

وقتی احساس مثبت و اعتماد به نفس بالایی دارید، این حالت در زبان بدن تان نیز مشخص می شود. به همین دلیل است که وقتی با کسی صحبت می کنید باید نگرش مثبت و ریلکسی داشته باشید. در واقع وقتی نوبت به زبان بدن و مهارت های ارتباطی می رسد، نگرش شما تفاوت زیادی ایجاد می کند.
مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر

91352.jpg
خرداد ۶, ۱۳۹۵

زمان مطالعه مطلب : ۲ دقیقه

در این مقاله با عنوان “زنان از مردان گرم تر هستند ولی مهارت های ابراز وجود کمتری دارند؛ جنسیت و زبان در فیس بوک” بیان شده است که موضوعات رایجی که زنان راجب آن ها صحبت می کنند شامل، موارد عجیب، شادی، تولد، هیجانات و تشکر است. این در حالی است که مردان بیشتر راجب موضوعاتی مانند آزادی، بردن، از دست دادن، نبرد و دشمن صحبت می کنند.

ابراز وجود در فیس بوک

این تفاوت جنسیتی در زبان که در شبکه اجتماعی فیس بوک دیده می شود، توسط یک تیم تحقیقاتی متشکل از روانشناسان، دانشمندان علوم کامپیوتر از دانشگاه بروک استونی استرالیا نشان داده است، جنسیت یک مفهوم چند بعدی و سیال است. این مقاله با استفاده از روش های پیچیده تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که چگونه جنسیت در ابراز وجود در فیس بوک تاثیر گذار است.

آندره شواتز از نویسندگان این مقاله و استادیار علوم کامپیوتر در دانشگاه استونی بروک، می گوید:

“نگاهی به زبان در شبکه های اجتماعی دیدی جدید نسبت به تفاوت های جنسیتی ایجاد می کند.”

زبان زنان در مقابل مردان؛ ابراز وجود

تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل، تفاوت های زبان به کار برده شده در دو جنس را مشخص کرد. زنان بیشتر به خانواده، زندگی اجتماعی و دوستان خود اشاره می کنند، در حالی که مردان قسم می خورند و عصبانیت خود را نشان می دهند، و همچنین از استدلال زبانی بیشتر استفاده می کنند. صحبت های زنان بیشتر از مردان مؤدبانه است و صحبت های مردان بیشتر توام با عصبانیت و غیر شخصی.

برخی ظرافت های زبانی که قبلا نشان داده نشده بود در این تحقیق مشخص شد.

شوارتز توضیح می دهد که: برای مثال ما توانستیم ابعاد گرما و ابراز وجود را با تکنیک های جدید روشن کنیم. در حالی که قبلا نشان داده شده بود که مردان قاطع تر هستند ولی در شبکه های اجتماعی زنان از مردان قاطع تر هستند.

دکتر مارگارت کرن از نویسندگان این تحقیق از دانشگاه ملبورن می گوید:

“در بسیاری از جهات تفاوت های زبانی مردان و زنان در شبکه های اجتماعی عجیب نیست چرا که آن ها طبق کلیشه های جنسیتی عمل می کنند.”

این تحقیق یک تصویر سازی بسیار خوب بر اساس داده های پیچیده است.

دکتر گرگوری پارک از دانشگاه پنسیلوانیا می گوید:

“اگر ما فقط به موضوعات فردی به صورت واضح نگاه کنیم، از دستیابی به الگوهای بزرگتر باز خواهیم ماند.”

 

منبع تحقیق:

Stony Brook University. “Language of women versus men: ‘Wonderful’ and ‘thankful’ versus ‘battle’ and ‘enemy’: Do women and men communicate differently?.” ScienceDaily. ScienceDaily, 25 May 2016. <www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160525161919.htm>.

تاریخ انتشار:

۲۵ می ۲۰۱۶

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: حمید احدی

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر


زبان-بدن-کودکان.jpg
اسفند ۴, ۱۳۹۴

زمان مطالعه مطلب : ۳ دقیقه

زبان بدن کودکان

آشنایی با زبان بدن کودکان در برقراری ارتباط با آنها مهم است. وقتی صحبت می کنیم از پیام های کلامی استفاده می کنیم، اما بیشترین ارتباط ما با دیگران غیر کلامی است و توسط چهره و اندام های بدن مان برقرار می شود. ضروری است که والدین با زبان غیرکلامی و زبان بدن کودکان آشنا شوند و پیام های آن ها را دریافت کنند، در این صورت آن ها را بهتر درک کرده و رفتارهای مناسب را از خود بروز خواهند داد. از مهم ترین انواع ارتباط غیرکلامی، بیان چهره ای است. کودکان برخی از حالت های عاطفی را با استفاده از حرکات چهره ابراز می کنند، این حالت ها عبارتند از: تعجب، خوشحالی، خشم، عصبانیت، غم، ترس و نفرت.

تقسیم زبان بدن کودکان

بیان چهره ای به پنج جزء تقسیم می شوند.

حالت های سر

بالا گرفتن سر و قرار گرفتن آن رو به روی فرد مقابل، نشان دهنده ی همکاری و گوش دادن است.

کج کردن سر به یک طرف، علاقه و تمایل برای ادامه ی گوش کردن را نشان می دهد.

تکان دادن سر به سمت پائین نشانه ی تایید است.

چرخاندن سر به دو طرف، نشانه ی مخالفت است.

آوردن سر به سمت جلو، نشان دهنده ی عصبانیت است.

حرکت سر به سمت پائین همراه با حرکت بدن نشان دهنده ی تایید است.

حالت دهان

دهان آمیخته با لبخند نشان دهنده ی خوشحالی است.

دهان پائین افتاده، غم و یاس را نشان می دهد.

دهان درهم کشیده، عصبانیت، خشم، و قاطع بودن را نشان می دهد.

دهان باز تعجب و ابهام را نشان می دهد.

دهان کمی باز نشان دهنده ی تمرکز است.

جمع شدن گوشه ی دهان به سمت بالا، تمسخر و استهزاء را نشان می دهد.

دهان صاف و بی حالت، بی علاقگی را نشان می دهد.


مقاله مرتبط: ۱۸ راه برای بهبود زبان بدن

مقاله مرتبط: چگونه زبان بدن خود را بهبود بخشیم؟


تقسیم زبان بدن کودکان

حالت های چشم

چشم های کاملا باز، تعجب و وحشت را نشان می دهد.

چشم های کمی بسته خشم و ترس را نشان می دهد.

چشم های چین خورده و نیمه باز نشانگر خشم و نفرت است.

چشم های نیمه باز و افتاده، خواب آلودگی و آرامش را نشان می دهد.

چشم های به اندازه ی معمولی باز، حالت عادی و بدون استرس را نشان می دهد.

چشم های باز با پلک زدن های متوالی، هیجان زدگی را نشان می دهد.

ارتباط چشمی ضعیف، بیانگر بی توجهی، بی ادبی، و غیرصمیمی بودن است.

حالت های ابرو و پیشانی

ابروهای کمی چین خورده، خشم و قاطعیت را نشان می دهد.

ابروهای کاملا آرام، راحتی، لذت و راضی بودن را نشان می دهد.

ابروهای بالا رفته، نشاگر ابهام، شک، و کنجکاوی است.

ابروهای بالا رفته با ماهیچه های درهم کشیده ی صورت، ترس و اضطراب را نشان می دهد.

ابروهای بالا رفته همراه با دهان باز، وحشت و تعجب را نشان می دهد.

حالت های زبان

زبان کاملا به طرف جلو آمده، حسود بودن، خشم، و اعتراض را نشان می دهد.

زبان کمی به طرف جلو آمده، آرامش و خرسندی را نشان می دهد.

زبان در حال لیسیدن لب ها، انتظار و پیش بینی را نشان می دهد.

منبع: درمان اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز / نوشته ی دکتر مصطفی تبریزی، دکتر مهناز استکی، مهندش علیرضا تبریزی


زمان مطالعه مطلب : ۳ دقیقه

مرکز مشاوره اکسیر با مجوز وزارت بهزیستی

ساعات کاری


۱۰ صبح – ۹ عصر
شنبه- پنجشنبه (غرب)
۱۲ صبح- ۸ عصر
شنبه- پنجشنبه (شرق)
بسته
جمعه
بسته
تعطیلات رسمی

اطلاعات تماس شعبه ها


شعبه شهرک غرب

۸۸۵۷۱۸۰۰ – ۸۸۰۷۸۵۸۵
۸۸۵۸۱۷۸۶ – ۸۸۰۷۸۸۴۴

شعبه فلکه اول تهرانپارس

۷۶۷۱۰۸۲۳ – ۷۷۸۸۲۸۱۷
۷۶۷۱۰۸۱۹


آدرس شعبه ها


شعبه شهرک غرب

شهرک غرب ،بلوار دادمان ، خیابان فلامک شمالی ، کوچه حیدریان پلاک ۱۸

شعبه فلکه اول تهرانپارس

فلکه اول تهرانپارس ، خیابان امیری طائمه پلاک ۱۲ واحد ۱
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز مشاوره اکسیر سلامت روان تهران می باشد . هرگونه کپی برداری از این سایت پیگرد قانونی دارد .
Call Now Button