شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

اثر احساسی رنگ ها و روانشناسی رنگ ها

۱۳۹۸/۹/۱۹ ۱۹:۲۷:۱۶By |روانشناسی محیطی|

روانشناسی رنگ چیست؟ روانشناسی یک رنگ، بر مبنای اثرات روحی و احساسی آن رنگ بر زمینه های مختلف زندگی افراد، تعریف می شود. در مورد روانشناسی رنگ ها باید به دو نکته توجه داشت: اول آنکه در زمینه روانشناسی رنگ ها ، در کنار نظریه های ثابت شده و متقن، هنوز برخی از مسائل در حد [...]

تاثیر رنگ در شخصیت پردازی کودک

۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۱:۴۴:۵۹By |روان‌شناسی کودک|

بررسی تاثیر رنگ تحقیقات زیادی درباره تاثیر رنگ بر شخصیت انجام شده است. امروزه این نظریه ی روانشناسان به اثبات رسیده است که رنگ ها می توانند بیانگر حالت ها و احساسات انسان باشند. انتخاب رنگ توسط کودک، به طور نسبی می تواند اطلاعات صحیحی را به مربی کودک در زمینه ی رفتارهای خانوادگی و نوع [...]