اختلال بدشکلی بدن

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۸:۳۶:۰۷By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

تصور خوب از ظاهر خود نداشتن، فقط یک حساسیت کوچک نیست بلکه یک اختلال روانی به حساب می آید! اینکه یک فرد تصور خوبی از ظاهر خود نداشته باشد، گاهی [...]