ویژگی‌های افراد خودشکوفا

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۱۱:۳۹:۱۸By |مثبت‌اندیشی, موفقیت|

افراد خود ‌شکوفا دارای ویژگی هایی هستند که دیگران ندارند. آن ها چیزهایی و اهدافی در زندگی دارند که آن ها را از دیگران متمایز می‌کند. مازلو با مطالعه ویژگی [...]