نیاز ما به خواب دقیقا چقدر است؟

۱۳۹۸/۸/۱۳ ۲۰:۵۲:۰۱By |روانشناسی خواب, روان‌شناسی کودک|

مقدار خواب مورد نیاز هر فرد، به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله سن. به طور کلی، نوزادان به حدود 16 ساعت و نوجوانان به حدود 9 ساعت خواب در [...]