چگونگی خروج از منطقه امن

۱۳۹۹/۹/۴ ۶:۴۷:۴۷By |روان‌شناسی اجتماعی|

خروج از منطقه امن مردم اغلب درگیر مطالعه و بحث کردن در مورد تغییرات مثبت هستند به جای اینکه این زمان را صرف تغییرات مثبت در زندگی مثبتشان کنند. چرا؟ [...]