ارتباط والد و کودک، پیش بینی کننده سلامت روان کودک

۱۴۰۲/۷/۱۰ ۱۱:۵۵:۳۱By |روان‌شناسی کودک|

ارتباط والد و کودک کیفیت ارتباط والد و کودک، برای سلامت جسمی کودک در سال‌های آینده مفید خواهد بود. مطالعات دانشگاه بیلور ثابت کرده‌اند که فقدان یک رابطه‌ی گرم بین [...]