شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

مشکل ابراز عشق همسرتان را حل کنید

2020-02-08T18:59:01+03:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

ابراز عشق نامزدم از لحاظ احساسی بسیار بسته است و ابراز عشق نمیکند، اعتماد چندانی به عشق ندارد، چون در گذشته چندین بار از لحاظ احساسی به سختی آسیب دیده است. او وانمود می کند به ابراز احساسات و عواطف، علاقه ی چندانی ندارد و می گوید: به این قبیل مزخرفات احتیاجی نیست. هر گاه می [...]

راهی برای نشان دادن عشق

2019-06-02T12:43:54+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

یكی از راههایی كه می توان از طریق آن عشق و محبت خود را به دیگران نشان داد لمس كردن است. چگونه لمس كردن عشق را نشان می دهد؟ شناخت حساسیت های فردی و تفاوت ها: افراد با سرشت های مختلفی به این دنیا پا می گذارند و یکی از وجوه اصلی آن آستانه حسی است. به [...]