فردیت

شما منحصر به فرد هستید، شاید این جمله ای باشد که بارها و بارها آن را شنیده باشید. اما این جمله ای است که در روانشناسی تحلیلی بسیار بر آن تاکید می شود تا جایی که هدف نهایی انسان از زندگی کردن را دستیابی به همین «خود منحصر به فرد» ذکر می کنند. در ادامه مقاله با ما همراه باشید با شرح فرایند فردیت و نکات آن…


مرکز روانشناسی اکسیر تمام خدمات خود از جمله مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره طلاق، مشاوره جنسی و … را به افرادی که تحت پوشش بیمه بانک های طرف قرارداد اکسیر هستند رایگان ارائه می دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

چشم دوختن به دنیای بیرون از خود

در دنیایی که انسان ها دچار از خود بیگانگی هستند، انسان ها برای پیدا کردن یک معیار و الگوی درست موفقیت چشم به جایی بیرون از خود می دوزند، تا شاید بتوانند از انبوه الگو ها و ایده آل های بیرونی، یک لباس مناسب برای روح و جان خود بیابند؛ این در حالی است که یونگ تاکید می کند آن کس که به بیرون نگاه می کند در خواب است و آن کس که به درون می نگرد بیدار است!

اما چگونه می توان با نظر کردن به درون، به بیداری و هشیاری واقعی دست پیدا کرد، و چگونه می توان الگوی منحصر به فرد و یگانه و نقشۀ راه زندگیمان را بر اساس جوشش های جانمان دنبال کنیم؟!

فرایند فردیت

توصیف یونگ از فرایند فردیت

یونگ در توصیف فرایند فردیت ، توصیف جالبی دارد که بهتر است پیش از هر چیزی با آن آشنا شوید:

«هدف این فرآیند این است که ما در طول زندگی هر چه بیشتر آن کسی شویم که هستیم، و اصیل تر و ناب تر شویم و هر چه بیشتر بتوانیم خودمان شویم و با خودمان هماهنگ و همساز باشیم. اغلب از تصویر یک دانه و درختی که از آن می روید، به عنوان نمادی برای این فرآیند استفاده می کنند. یعنی یک بلوط، باید بلوط شود؛ بلوط نمی تواند تصمیم بگیرد که درخت راش شود. ولی بسته به جایی که دانه ی بلوط در آن افتاده، به گونه ای دیگر رشد خواهد کرد. هوای توفانی و تندباد، آن را به طریق گوناگون کژ و کوله و مچاله خواهد کرد، و شرایط محیطی مطلوب باعث می شود تا آن دانه، به یک درخت استوار و پابر جای بلوط تبدیل شود.»

    – خود شدن

خود شدن همان چیزی است که ما در طبیعت به وفور شاهدش هستیم. هیچ بذر و دانۀ پرتقالی تمایل به سیب شدن ندارد و هیچ سیبی شیفتۀ پرتقال شدن نیست. جزء جزء عناصری که در طبیعت حضور دارند به خوبی می دانند که چگونه با پذیرش کامل وجود بی همتای خود، خودشان را زندگی کنند. این فقط انسان است که باید مدام به خود یادآوری کند که در واقع کیست و چه می خواهد؟! به گفتۀ یونگ « این فرآیند [فردیت]، تجربۀ معنا را فراهم می آورد، فرد را خلاق تر می کند و باعث می شود از پس مشکلات بهتر برآید. احساس ارزش به خود بهتر پیدا کند و برخورد با ترس آسان تر می شود.»

گرفتن وقت مشاوره از اکسیر

۸۸۰۷۸۵۸۵

۸۸۳۷۸۷۵۳

«فردیت، یک فرآیند است و در اصل یک هدف نیز هست. به تمامیت رسیدن به عنوان یک هدف، یک مدینۀ فاضله است که هرگز به آن نخواهیم رسید. در بهترین حالت، ما در مسیر آن قرار می گیریم. گهگاه در این مسیر نیز به بن بست می رسیم.

با این همه، فرایند فردیت سراسر زندگی را آکنده از معنا می کند.» از منظر یونگ نهایت خرسندی و رضایتمندی انسان زمانی اتفاق می افتد که بتواند «خود منحصر به فرد» و یکتایش را به گونه ای زندگی کند تا در نهایت آشتی و صلحی بین اضداد و وجه های مختلف روانش را شاهد باشد. «این فرآیند تقابلی است مستمر میان آگاهی و ناخودآگاه، که در تنش ها و در الگو های رابطه ای میان انسان ها آشکار می شود.»

اینستاگرام اکسیر

نتیجه گیری

حفظ تعادل و برقراری توازن در بخش های مختلف روان در روانشناسی تحلیلی از مهمترین اهداف محسوب می شود. هدفی که بدون تحمل رنج به دست نمی آید اما قطعاً رنجی است ارزشمند که به گنج «آگاهی» منتهی می شود. برای مطالعۀ هر چه بیشتر شما را به خواندن کتاب بسیار عمیق و پر محتوای زیر دعوت می کنم.

در این کتاب فرآیند به فردیت رسیدن به گونه ای عمیق و گسترده مورد بررسی قرار گرفته شده است.

«باز هم من» احساسِ ارزش به خود و تجربۀ هویت
روانشناسیِ کهن الگویِ انسانِ امروز

رزرو وقت مشاوره

 

Loading...

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب