ابتدا می بایست توضیح داد که زوج درمانی ، مشاوره زناشویی و زناشوی درمانی با یکدیگر تفاوتی ندارند. در واقع از نام های مختلف برای توصیف یک فرایند یکسان استفاده می شود، و تفاوت تنها در این است که روانشناسی که از یکی از این واژه ها استفاده می کند به کدام نظریه روان درمانی علاقمند است، یا شرکت بیمه ای که هزینه این درمان را پرداخت می کند از کدام عبارت استفاده می نماید.


مقاله مرتبط: مشاوره غیر حضوری زوج درمانی


بیان واضح تر

به زوج درمانی معمولاً به عنوان شکل دیگری از روان درمانی نگریسته میشود. در زناشویی درمانی، تمرکز بر رابطه زناشویی است و نه بر همسری که مشکل روانشناسی در وی تشخیص داده شده است. این تفاوت وقتی آشکار میشود که مشکلات روانشناسانه را با بیماری های جسمی یکی بدانیم و لذا فرد نیازمند درمان را «بیمار» بنامیم.

زوج درمانی

مدل پزشکی در تشخیص و درمان روانشناسی هم رایج است، اما برای توصیف و برطرف نمودن مشکلات روانشناسی فرد ناکافی است. تمامی مشکلات و تغییرات روانشناسی هم دربردارنده نشانگان (یعنی علایم وجود مشکل) در فرد، اعم از مشکلات رفتاری، درگیری ها و یا مشکل در فرایندهای فکری و همچنین شامل تغییرات در روابط بین فردی می باشد.
زوج درمانی بر مشکلاتی که بین زن و شوهر موجود است تمرکز می کند. ولی معمولاً خود این زن و شوهرها، علاوه بر ناسازگاری در روابط زناشویی، خودشان هم دارای مشکلاتی می باشند. به عنوان مثال، اگر شما بصورت مداوم با همسر خود مشاجره می کنید، احتمالاً بصورت مزمنی مظطرب، عصبانی یا افسرده (یا هر سه این ها) هستید. یا اگر در کنترل رفتار خود دچار مشکل می باشید، با همسرتان نیز بیشتر مشاجره خواهید نمود.

روش کار زوج درمانی

در زوج درمانی روانشناس به فرد و همسرش کمک می کند تا موارد مشاجره انگیز در زندگی زناشویی را شناسایی نموده، و به آن ها کمک کند تا تصمیم بگیرند که ایجاد کدام تغییرات در رابطه زناشویی و رفتار هر یک از همسران ضروری است تا هر دوی آن ها از روابط زناشویی احساس رضایت پیدا کنند.

استفاده از روش های دیگری برای ارتباط با همسر، و یا تغییرات شخصی برای برطرف نمودن مشکلات روانشناسانه فرد می تواند از جمله این تغییرات باشد. زوج درمانی در بردارنده آموزش نحوه برقراری موثرتر ارتباط با همسر و بهتر گوش دادن به وی باشد. همسران می بایست بیاموزند که نبایستی با یکدیگر در رقابت باشند، و اهداف زندگی مشترک خویش و نحوه تقسیم وظایف در
رابطه زناشویی را تعیین نمایند.

گاهی اوقات فرآیند زوج درمانی بسیار شبیه روان درمانی فردی است و گاهی اوقات هم شبیه یک دوره مدیتیشن و گاهی نیز آموزشی است. ترکیب این سه روش است که زوج درمانی را موثر می سازد.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب