زبان بدن کودکان

آشنایی با زبان بدن کودکان در برقراری ارتباط با آنها مهم است. وقتی صحبت می کنیم از پیام های کلامی استفاده می کنیم، اما بیشترین ارتباط ما با دیگران غیر کلامی است و توسط چهره و اندام های بدن مان برقرار می شود. ضروری است که والدین با زبان غیرکلامی و زبان بدن کودکان آشنا شوند و پیام های آن ها را دریافت کنند، در این صورت آن ها را بهتر درک کرده و رفتارهای مناسب را از خود بروز خواهند داد. از مهم ترین انواع ارتباط غیرکلامی، بیان چهره ای است. کودکان برخی از حالت های عاطفی را با استفاده از حرکات چهره ابراز می کنند، این حالت ها عبارتند از: تعجب، خوشحالی، خشم، عصبانیت، غم، ترس و نفرت.

تقسیم زبان بدن کودکان

بیان چهره ای به پنج جزء تقسیم می شوند.

حالت های سر

بالا گرفتن سر و قرار گرفتن آن رو به روی فرد مقابل، نشان دهنده ی همکاری و گوش دادن است.

کج کردن سر به یک طرف، علاقه و تمایل برای ادامه ی گوش کردن را نشان می دهد.

تکان دادن سر به سمت پائین نشانه ی تایید است.

چرخاندن سر به دو طرف، نشانه ی مخالفت است.

آوردن سر به سمت جلو، نشان دهنده ی عصبانیت است.

حرکت سر به سمت پائین همراه با حرکت بدن نشان دهنده ی تایید است.

حالت دهان

دهان آمیخته با لبخند نشان دهنده ی خوشحالی است.

دهان پائین افتاده، غم و یاس را نشان می دهد.

دهان درهم کشیده، عصبانیت، خشم، و قاطع بودن را نشان می دهد.

دهان باز تعجب و ابهام را نشان می دهد.

دهان کمی باز نشان دهنده ی تمرکز است.

جمع شدن گوشه ی دهان به سمت بالا، تمسخر و استهزاء را نشان می دهد.

دهان صاف و بی حالت، بی علاقگی را نشان می دهد.


مقاله مرتبط: ۱۸ راه برای بهبود زبان بدن

مقاله مرتبط: چگونه زبان بدن خود را بهبود بخشیم؟


تقسیم زبان بدن کودکان

حالت های چشم

چشم های کاملا باز، تعجب و وحشت را نشان می دهد.

چشم های کمی بسته خشم و ترس را نشان می دهد.

چشم های چین خورده و نیمه باز نشانگر خشم و نفرت است.

چشم های نیمه باز و افتاده، خواب آلودگی و آرامش را نشان می دهد.

چشم های به اندازه ی معمولی باز، حالت عادی و بدون استرس را نشان می دهد.

چشم های باز با پلک زدن های متوالی، هیجان زدگی را نشان می دهد.

ارتباط چشمی ضعیف، بیانگر بی توجهی، بی ادبی، و غیرصمیمی بودن است.

حالت های ابرو و پیشانی

ابروهای کمی چین خورده، خشم و قاطعیت را نشان می دهد.

ابروهای کاملا آرام، راحتی، لذت و راضی بودن را نشان می دهد.

ابروهای بالا رفته، نشاگر ابهام، شک، و کنجکاوی است.

ابروهای بالا رفته با ماهیچه های درهم کشیده ی صورت، ترس و اضطراب را نشان می دهد.

ابروهای بالا رفته همراه با دهان باز، وحشت و تعجب را نشان می دهد.

حالت های زبان

زبان کاملا به طرف جلو آمده، حسود بودن، خشم، و اعتراض را نشان می دهد.

زبان کمی به طرف جلو آمده، آرامش و خرسندی را نشان می دهد.

زبان در حال لیسیدن لب ها، انتظار و پیش بینی را نشان می دهد.

منبع: درمان اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز / نوشته ی دکتر مصطفی تبریزی، دکتر مهناز استکی، مهندش علیرضا تبریزی

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب