دانشمندان آمریکایی دریافتند، نواحی از مغز نوجوانان هنگامی که آن‌ ها از جانب مادرانشان مورد انتقاد قرار می‌ گیرند، غیرفعال شده و آن‌ ها به شیوه‌ ای بسیار عاطفی به این انتقادها واکنش نشان می‌ دهند.

اسکن‌ های مغز نوجوانان نشان داده‌ اند، در مواجه با انتقادهای مادرانه، نواحی از مغز آن‌ ها که با عواطف منفی مرتبط است، بیش‌ فعال شدند در حالی که فعالیت نواحی مورد نیاز برای کنترل عاطفی کاهش یافت.

اسکن مغز ۳۲ نوجوان با سن متوسط ۱۴ سال

دانشمندان علوم اعصاب دانشگاه‌ پیتسبرگ، دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و دانشگاه هاروارد از مغزهای ۳۲ نوجوان با سن متوسط ۱۴ سال اسکن گرفتند. محققان زمانی که نوجوانان به دو کلیپ ۳۰ ثانیه‌ای حاوی انتقاد مادرانشان از خودشان گوش می‌ دادند، از مغز آن‌ ها اسکن گرفتند.

نتایج نشان داد هنگام شنیدن انتقادات مادرانه، نواحی از مغز نوجوانان که در پردازش عواطف منفی دخیل‌ اند، بیش از حد معمول فعالیت دارند. دانشمندان همچنین با کمال تعجب دریافتند فعالیت نواحی از مغز مانند قشر پیش‌ پیشانی که مسئول کنترل عواطف و درک دیدگاه‌ های دیگران است، حین شنیدن انتقاد مادرانه کاهش یافت.

محققان بر باورند کاهش فعالیت نواحی از مغز نوجوانان که در پردازش اجتماعی دخیل است، موجب می‌شود آن‌ ها متوجه اثرات پرخاشگریشان بر روی احساسات والدین نباشند. بنابراین، درک کاهش فعالیت مغز در نواحی دخیل در کنترل عواطف می‌ تواند تنش‌های موجود بین والدین و نوجوانان را توضیح دهد.

پاسخ به انتقاد

نتیجه گیری

نتایج این بررسی نشان می‌ دهد، تنش بین نوجوانان و والدین موضوعی عادی بوده و نوجوانان در این میان تقصیری ندارند. بر اساس این پژوهش، نوجوانان با واکنش عاطفی افزایش‌ یافته و کنترل شناختی کاهش‌ یافته در مغزشان به انتقادهای مادرانشان واکنش نشان می‌ دهند.

درک بهتر واکنش‌ های فرزندان به انتقاد والدین می‌ تواند دیدگا‌ه‌ هایی برای تعدیل‌ کردن اثرات رفتار نوجوان بر روی والدین ارائه دهد. این موضوع می‌تواند به رشد رفتاری فرزندان کمک و در بسیاری از موارد از بروز مشاجرات جلوگیری کند.

 

منبع : ژورنال Developmental Cognitive Neuroscience

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب