سرایت استرس دانش آموزان و معلمان به یکدیگر و فرسودگی شغلی معلمان

۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱۹:۱۵:۳۸By |روانشناسی شناختی, روان‌شناسی کودک|

نتایج یک تحقیق در دانشگاه بریتیش کلمبیا نشان می دهد که فرسودگی شغلی معلمان و سطح استرس دانش آموزان، با هم ارتباط دارد. نتایج مطالعات محققان این مطالعه که در [...]