سرایت استرس دانش آموزان و معلمان به یکدیگر و فرسودگی شغلی معلمان

2019-12-02T22:45:38+03:30By |روانشناسی شناختی, روان‌شناسی کودک|

نتایج یک تحقیق در دانشگاه بریتیش کلمبیا نشان می دهد که فرسودگی شغلی معلمان و سطح استرس دانش آموزان، با هم ارتباط دارد. نتایج مطالعات محققان این مطالعه که در نوع خود اولین مطالعه است، به بررسی ارتباط میزان کورتیزول و میزان فرسودگی شغلی معلمان پرداخته است. پژوهشگران نمونه بزاق 400 دانش آموز کودکان ابتدایی را [...]