شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

چگونه زندگی شادی داشته باشیم؟

2019-06-02T16:09:54+04:30By |مثبت‌اندیشی|

“برای ایجاد یک زندگی شاد، چیز زیادی نیاز نیست؛ همه در درون خود ماست، در طرز فكر ماست." مارکوس اورلیس آنتونیون "اگر برای یک ساعت شادی می خواهید - بخوابید. اگر شادی را برای یک روز می خواهید - به ماهیگیری بروید. اگر شادی را برای یک سال می خواهید - ثروت را به ارث ببرید. [...]

خرج کردن جامعه پسندانه و کسب شادی

2019-06-02T16:09:54+04:30By |مثبت‌اندیشی|

خرج کردن جامعه پسندانه، پرداختن پول برای کمک به دیگران تعریف شده است. کشف این موضوع که منافع احساسی ناشی از خرج کردن جامعه پسندانه، حتی در کشوهای فقیر نیز دیده می شود، شواهدی را فراهم می کند که نشان می دهد، ممکن است بخشش یک جزء اساسی از ماهیت انسان باشد. در یک تحقیق، همبستگی [...]