شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

“فن تمرکز” برای کنترل هیجانات

2019-11-02T22:32:22+03:30By |درمان های روانشناسی|

وقتی احساس نا امیدی می کنید و از کودک خود عصبانی هستید، تمرکز شما بر چه موضوعی است؟ آیا مانند بیشتر والدین بر رفتار بد کودک و چگونگی واکنش در مقابل آن متمرکز می شوید یا بر این نکته پافشاری می کنید که دوست دارید او چه رفتاری داشته باشد؟ به هرحال تمرکز بر رفتار بد، [...]

هدف و کاربرد هیجانات

2019-11-20T14:46:32+03:30By |روانشناسی سلامت|

هیجانات می توانند نقش مهمی در تفکر و رفتار ما بازی کنند. برای درک درست هیجانات، درک سه مولفه ضروری یک هیجان، بسیار مهم است. سه مولفه ضروری یک هیجان هیجانات ما شامل سه مورد زیر می شود: یک مولفه ذهنی (ما چگونه یک هیجان را تجربه می کنیم) یک مولفه فیزیولوژیک (بدن ما چگونه به [...]