تغییرات ژنتیکی و موفقیت های اجتماعی و اقتصادی

۱۴۰۲/۷/۱۹ ۷:۰۷:۱۶By |روان‌شناسی کودک|

  براساس اطلاعات جمع آوری شده در 4 دهه اخیر ثابت شده است روانشناسی اجتماعی و علم ژنتیک موضوعاتی میان رشته ای و قابل بررسی هستند و همچنین در مواردی [...]