تغییرات ژنتیکی و موفقیت های اجتماعی و اقتصادی

۱۳۹۸/۲/۸ ۱۵:۰۸:۴۴By |روان‌شناسی کودک|

  براساس اطلاعات جمع آوری شده در 4 دهه اخیر ثابت شده است روانشناسی اجتماعی و علم ژنتیک موضوعاتی میان رشته ای و قابل بررسی هستند و همچنین در مواردی اشتراکات و ارتباطی نیز دارند. با مطالعه ژن های هر فرد می توان به رفتار خروجی فرد و نقش او در اجتماع پی برد. داده ها [...]