افسانه هایی درباره هیپنوتیزم و هیپنوتیزم کننده ها

۱۳۹۸/۸/۵ ۱۶:۵۹:۰۷By |درمان های روانشناسی|

هیپنوتیزم را می‌ توان حالتی از توجه متمرکز کانونی، تلقین پذیری بالا و کاهش آگاهی محیطی دانست که طی آن ارزیابی‌ های شناختی سوژه، به حالت تعلیق نسبی در می‌ [...]