هدیه چی بخریم؟

2019-06-02T12:41:53+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

هدیه دادن رسمی است كه نخستین بار از ایران برخاسته و به سایر نقاط جهان شیوع پیدا كرده است. در واقع رسم هدیه دادن هدیه گرفتن و صله رحم رسمی است كاملاً ایرانی كه از دوران باستان برخاسته و حدود 7 تا 8 هزار سال قدمت دارد. همین كاربرد هدیه در ایام قدیم است كه باعث [...]