شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

بهترین همسر دنیا را بشناسید

2020-02-03T13:45:25+03:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

بهترین همسر دنیا بهترین همسر دنیا ویژگی ها و خصوصیات خاص خود را دارد که این ویژگی ها قابل آموختن است. اگر می خواهید بهترین همسر دنیا باشید باید این خصوصیات را داشته باشید. ویژگی ها بهترین همسر دنیا اشتباهات گذشته شما را فراموش می کند یک شریک خوب، گذشته شما را نادیده می گیرد و [...]

طرح واره درمانی همسران

2019-12-24T21:26:29+03:30By |روانکاوی|

طرح واره های ناسازگار اولیه الگوهای هیجانی و شناختی، خود آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته اند و در سیر زندگی تکرار می شوند. طرح واره ها، برای هر فرد اختصاصی هستند. زمانی که طرح واره ای فعال می شود، تبدیل به اتاق فرمان افکار خودآیند منفی می گردد [...]