سیر نقاشی در کودکان و تفسیر آن

2019-10-26T18:05:45+03:30By |روان‌شناسی کودک|

نقاشی در کودکان نقاشی در کودکان زبان آنها است. نقاشی یکی از راه های شناخت فرزندانمان است. هر تصویر در نقاشی کودک بازتابی از افکار و احساسات او محسوب می شود. سیر نقاشی در کودکان ۱۲ ماهگی: از روی تقلید خطوطی به جلو و عقب می کشد. ۱۵ ماهگی: نقطه نقطه می کند. ۱۸ ماهگی: به [...]