نقاشی درمانی چیست؟

2019-10-27T00:07:25+03:30By |درمان های روانشناسی, روان‌شناسی کودک|

نقاشی درمانی ، شاخه‌ای از هنر درمانی است. ترسیم کردن، توانست خیلی زود به عنوان یک تکنیک نتیجه بخش، برای تشخیص شرایط آسیب شناختی به کار رود. به طوری که از همین امکان تشخیص ابتدایی، به تدریج روش های منظم بسیاری به وجود آمد که امروزه آن ها را آزمون نقاشی می‌ نامند. این آزمون‌ ها [...]