شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

چرا افراد افسرده از رختخواب بیرون نمی آیند؟

2019-11-20T01:03:47+03:30By |روانشناسی سلامت|

نزدیک ترین تصویری که از افراد افسرده به ذهن خطور می کند، این است که آن ها قادر به بیرون آمدن از رختخواب نیستند. در دیدگاه های شناخته شده، این عمل را ناشی از، از دست دادن انگیزه های معمولی در زندگی می دانند و اینکه شخص افسرده، به خاطر عدم توانایی در روبرویی با مشکلات [...]

مبارزه با ناامیدی

2019-06-02T16:09:57+04:30By |مثبت‌اندیشی|

نا امیدی سال ها بود روانشناسان، ریشه ی رفتار انسان ها را در محیط آنها جستجو می کردند: آن کارمند من را عصبانی کرد و من فریاد زدم! همسرم، از من حمایت کرد و من انگیزه بیشتر پیدا کردم. شرایط اقتصادی نامساعد است و من امید برای فعالیت اقتصادی ندارم و … همه ی [...]