اختلالات انطباقی چیست؟

2020-06-28T11:26:42+04:30By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

اختلالات انطباقی اختلالات انطباقی ، واكنشهاي غيرانطباقي كوتاه مدت نسبت به موضوعاتي هستند كه شخص عادي آن را يك مصيبت شخصي و روانپزشك آن را يك استرس زاي رواني- اجتماعي مي داند. انتظار مي رود كه اختلالات انطباقی مدت كوتاهي پس از رفع عامل استرس زا برطرف شود يا اگر پايدار مي ماند، سطح جديدي از [...]