موسیقی درمانی و کاربرد درمانی آن برای کودکان

2019-10-29T20:22:50+03:30By |درمان های روانشناسی, روان‌شناسی کودک|

تاریخچه استفاده از موسیقی درمانی ، به زمان ارسطو و افلاطون باز می‌ گردد. از آن زمان به بعد رگه‌ هایی از استفاده از اصوات و آهنگ ها برای درمان بیماری های مختلف به کار رفته‌ است. اما در قرن بیستم، فکر رسمی استفاده از موسیقی برای درمان مصدومین جنگ جهانی اول آغاز شد و هر [...]