چگونه کمتر منفی باف باشیم

۱۳۹۸/۸/۱۷ ۱۶:۲۵:۰۱By |روانشناسی سلامت|

همه ما دوست داریم اطرافمان پر از آدم هایی باشد که همیشه چیز جالبی برای گفتن دارند و افرادی سرگرم کننده هستند. با این حال، همه مردم این گونه نیستند؛ [...]