چگونه کمتر منفی باف باشیم

2019-11-08T19:55:01+03:30By |روانشناسی سلامت|

همه ما دوست داریم اطرافمان پر از آدم هایی باشد که همیشه چیز جالبی برای گفتن دارند و افرادی سرگرم کننده هستند. با این حال، همه مردم این گونه نیستند؛ برخی از آن ها بسیار منفی هستند. مهم نیست که ویژگی شخصیتی ماست یا در زمان های دشوار منفی می شویم، منفی بودن موجب فشار زیادی [...]