همرنگ جماعت شدن! روانشناسان چه می گویند؟

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۷:۵۵:۵۱By |روان‌شناسی اجتماعی|

انطباق به معنی تغییر رفتار خود به منظور همرنگ شدن با جماعت و یا حرکت در مسیر حرکت دیگران است. این تاثیر اجتماعی در برخی موارد می تواند به شکل [...]