چگونگی بیدار کردن کودک از خواب

۱۳۹۸/۱۰/۴ ۱۳:۲۶:۳۷By |روان‌شناسی کودک|

بیدار کردن کودکان بیدار کردن کوذکان از خواب به ویژه در صبح، حساسیت ویژه ای دارد که اگر سنجیده نباشد، سبب ایجاد تنش و در نتیجه فشارهای روحی اعضای خانواده [...]

از خواب بیدار نمی‌شود!

۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۴:۰۴:۴۴By |روان‌شناسی کودک|

بیدار کردن کودک آیا جنگ شما با فرزندتان برای بیدار کردنش از خواب کار هر روز شماست؟ آیا مجبورید در حالی که بین خواب و بیداریست به او صبحانه بدهید [...]

Go to Top