مشاهده ترس دیگران و تغییرات مغزی!

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۶:۳۶:۳۳By |روان‌شناسی اجتماعی|

دانشمندان در موسسه تحقیقات فناوری در ویرجینیا کشف کرده اند که مشاهده ترس در دیگران ممکن است چگونگی جریان اطلاعات در مغز را تغییر دهد. تجربه احساس و هیجانات منفی،‌ [...]