چرا مردان مزایای ازدواج را نادیده می گیرند؟

۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۰:۱۴:۲۳By |عشق، جوانان و ازدواج|

مزایای ازدواج بسیاری از مردان آمریکایی به ازدواج به عنوان زنجیر شدن نگاه می کنند و مزایای ازدواج را نادیده می گیرند. ازدواج می تواند مزایای مهمی مانند: سلامت روحی [...]