چرا مجردها و متاهل‌ها میانه خوبی ندارند؟

2019-06-02T12:43:55+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

هنگامی که مساله روابط مطرح است به‌ندرت راضی می‌شویم که به این اظهارنظر بسنده کنیم که مجرد یا متأهل بودن برای وضعیت فعلی من مناسب است.» کریستین لورین از دانشگاه استانفورد و همکارانش از دانشگاه واترلو در آمریکا که این پژوهش را انجام داده‌اند، می‌گویند افراد ممکن است وضعیت خودشان را بی‌نقص بپندارند و برای اینکه [...]