سلامت و کنترل فردی در سنین پیری

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۸:۰۰:۳۴By |روان‌شناسی پیری|

پیری، دوره ای از زندگی است که با ویژگی های گوناگون شناخته می شود. دوران پیری، واپسین سال ها و روزهای زندگی است که پس از پیمودن دوره های مختلف [...]