هیچکس درباره شما بیش از خودتان قضاوت نمی کند…

2019-10-12T20:25:15+03:30By |روان‌شناسی فردی|

اگر از ده سال زندگی با اسکیزوفرنی یک چیز آموخته باشم این است که هیچ کس در مورد شما به سختی خودتان قضاوت نمیکند. من با این بیماری برای مدت زمان طولانی زندگی کرده ام و همیشه درگیر این اضطراب بوده ام که دیگران در مورد من چه فکری میکنند. در واقع، ترس اصلی من در [...]