شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

دخالت پدر در فرزند پروری به سود کودک است

2020-09-01T11:52:06+04:30By |روان‌شناسی کودک|

دخالت پدر در فرزند پروری دخالت پدر در فرزند پروری به نفع کودک است. پژوهشگران دانشگاه استین هاردت، برنامه‌ای برای دخالت پدر در مهارت خواندن کودکان ترتیب دادند. نتایج نشان داد تعامل پدر و کودک باعث بهبود مهارت‌های فرزندپروری پدر شد و همچنین منجر به بهبود رفتار و آمادگی کودکان پیش دبستانی برای ورود به مدرسه [...]

راه های کنترل جیغ زدن کودکان

2020-02-29T15:24:36+03:30By |روان‌شناسی کودک|

جیغ زدن کودکان جیغ زدن کودکان اغلب ابزاری است برای رسیدن به خواسته هایش گاهی نیز شیوه بیان خود و شیوه ارتباطی است و گاهی هردو حالت. براساس سن کودک،جیغ زدن میتواند طبیعی وغیر طبیعی باشد. برخورد والدین و اطرافیان با این پدیده در شکل گیری رفتارهای ارتباطی و ویژگی های شخصیتی کودک تعیین کننده است [...]

آیا کودک شما هم گاز می گیرد؟!

2020-01-15T15:22:09+03:30By |روان‌شناسی کودک|

گاز گرفتن کودکان گاز گرفتن کودکان تا حدودی عادتی طبیعی تلقی می شود اما اگر این رفتار توسط کودکان بیشتر از حد نرمال تکرار شود طبیعتا نشان از خواسته یا نیازی در اوست. گاز گرفتن یک کودک شیرخواره علت و دلیلی متفاوت با گاز گرفتن کودکان ۳ ساله دارد. صرف این‌ که گاز گرفتن یک عمل [...]